• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 86311

شرکت فرابورسی سیمان غرب آسیا با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس در خصوص تغییر ترکیب سهامداران شفاف سازی کرد.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، رحمان نجفی - مدیرعامل شرکت سیمان غرب آسیا - با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد که افزایش سرمایه شرکت با انجام پذیره نویسی حق تقدم سهامداران و پذیره نویسی عمومی تحقق یافت و نقدینگی لازم جهت انجام مراحل پایانی عملیات اجرایی تامین شد.

وی افزود: خط تولید این شرکت در حال حاضر راه اندازی نشده و شرکت فاقد سود(زیان) عملیاتی است که پیش بینی می شود از محل درآمدهای غیر عملیاتی تا پایان سال ۹۲ مبلغ ۲ ریال به ازای هر سهم تعلق گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر هیچگونه رویداد با اهمیتی که منجر به تغییر در ترکیب سهامداران شرکت شود، صورت نگرفته است.

به گزارش ایسنا، مجتمع سیمان غرب آسیا از شرکتهای بازار پایه فرابورس است که در حال حاضر با افت قیمت مواجه بوده و با قیمت ۱۸۲ تومان، همانند سایر شرکتهای سیمانی بورس از صف فروش برخوردار است.

ارسال نظر