• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85232

بودجه بانک‌ها در لایحه بودجه سال ۹۳ با افزایش حدود ۱۰ هزار میلیاردی نسبت به لایحه بودجه ۹۲ به ۴۶.۵ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، در لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور جمع کل منابع بانک‌ها در مجموع ۴۶۶ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۲۰۹ میلیون ریال تعیین شده که ۴۶۵ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۲۰۹ میلیون ریال آن مربوط به درآمدها و صد میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدها است. براین اساس در بخش مصارف میزان هزینه بانک‌ها ۴۱۷ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۹۰۹ میلیون ریال، مالیات ۱۲۰۰ میلیارد و ۵۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، ۵۰ درصد سود ویژه ۲۴ میلیون و ۱۰ هزار و ۶۵۰ میلیون ریال، سود سهام ۲۰۰ هزار و ۵۳۲ میلیون ریال، سایر حساب‌های تخصیص سود ۲۴۰ هزار و ۱۰۶ میلیون ریال، هزینه‌های سرمایه‌ای ۷ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۸۷۶ میلیون ریال و افزایش دارایی‌های جاری هشت میلیون و ۹۱۸ هزار و ۸۱۱ میلیون ریال مشخص شده است که در مجموع رقمی معادل ۴۹۶ میلیون و ۷۵۱ هزار و ۲۰۹ میلیون ریال می‌شود.

بر اساس لایحه بودجه از این مبلغ سه میلیون و ۵۸۱ هزار میلیون ریال برای ذخیره استهلاک در هزینه جاری کسر می‌شود.

بنابراین جمع کل مصارف بانک‌ها در لایحه بودجه سال ۹۳،۴۶۶ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۲۰۹ میلیون ریال تعیین شده است.

بر این اساس میزان منابع و مصارف بانک‌ها در سال گذشته در لایحه بودجه سال ۹۲،۳۶۱ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۲۰۹ میلیون ریال اعلام شده بود.

ارسال نظر