• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 84547

تسهیلات در قبال سپرده بلند مدت که توسط اکثر موسسات مالی و اعتباری اعطا می شود توسط بانک مهر اقتصاد با دو درصد سود پرداخت می شود.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل ازاخبار بانک، مشاهدات میدانی از سطح شعب بانک مهر اقتصاد حکایت از پرداخت تسهیلات در قبال سپرده بلندمدت در این بانک با نرخ تنها دو درصد بیش از نرخ سپرده دارد.

در حالی که تسهیلات در قبال سپرده بلندمدت توسط اکثر موسسات مالی و اعتباری با نرخ های بیش از ۵ و ۶ درصد بیش از نرخ سپرده پرداخت می شود این نرخ در بانک مهر اقتصاد دو درصد است.

موسسات مالی و اعتباری و بانک ها برای پرداخت تسهیلات روش های مختلفی را در نظر گرفته اند که در موسسات مالی و اعتباری روش های متنوع تری پرداخت می شود.

هر چند موسسات مالی و اعتباری اولویت پرداخت تسهیلات را در قالب عقد مشارکت مدنی قرار داده اند پرداخت وام در قبال سپرده بلند مدت نیز جزو پرطرفدارترین تسهیلاتی است که مردم از آن استقبال می کنند.

در این روش شخص با سپرده گذاری بلند مدت در بانک یا موسسه با نرخ مثلا ۲۳ درصد تسهیلاتی از محل همین سپرده دریافت و با نرخی بیش از ۵ یا ۶ درصد نسبت به نرخ سپرده گذاری شده که در این مثال ۲۸ یا ۲۹ درصد می شود دریافت و اصل سپرده به عنوان ضمانت نزد بانک باقی می ماند. این نرخ ۵ یا ۶ درصد در بانک مهر اقتصاد تنها دو درصد است.

ارسال نظر