• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 84215

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

حقوق سهامداران جزء " فارس " مد نظر مجلس است

اقتصادتایمز: نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع لغو واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس که از طرف شورای رقابت مطرح شده است، گفت: این موضوع در حال بررسی است و حقوق سهامداران مبنای تصمیم‌گیری کمیسیون اقتصادی مجلس است.

نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع لغو واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس که از طرف شورای رقابت مطرح شده است، گفت: این موضوع در حال بررسی است و حقوق سهامداران مبنای تصمیم‌گیری کمیسیون اقتصادی مجلس است.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع لغو واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس که از طرف شورای رقابت مطرح شده است، گفت: این موضوع در حال بررسی است و حقوق سهامداران مبنای جلسه کمیسیون خواهد بود.

به گزارشاقتصادتایمز، دکتر محمدرضا پورابراهیمی، نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص اشکالات شورای رقابت به واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس فردا در این خصوص برگزار می‌شود و بر مبنای قانون، اشکال مطرح شده پیگیری می‌شود، چنانچه اشکالات مطرح شده در چارچوب قانون باشد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و چنانچه شورای رقابت بر خلاف قانون این موضوع را مطرح کرده باشد، باید به قانون تمکین کند.

عضو شورای عالی بورس در پایان خاطر نشان کرد: در بررسی کمیسیون اقتصادی مجلس، حقوق سهامداران جزء از موضوعات اصلی مورد بررسی است.

ارسال نظر