• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 83051

یک موسسه معتبر انگلیسی پیش‌بینی کرد بانک مرکزی این کشور احتمالا نرخ‌های بهره را در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ پیش از اینکه نرخ بیکاری به هفت درصد برسد، افزایش خواهد داد.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، بانک مرکزی انگلیس اتخاذ سیاست پولی سخت‌گیرانه را به کاهش نرخ بیکاری و رسیدن آن به هفت درصد مشروط کرده است.

موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی(NIESR) پیش بینی کرد که نرخ بیکاری انگلیس تا اوایل سال ۲۰۱۶ به پایین هفت درصد کاهش نخواهد یافت که طولانی‌تر از زمان مورد پیش‌بینی سرمایه‌گذاران و اندکی زودتر از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی این کشور است. با این همه بانک مرکزی ممکن است نرخ‌های بهره را در سال ۲۰۱۵ بمنظور جلوگیری از داغی اقتصاد افزایش دهد.

انگلیس نرخ بهره مبنا را از سال ۲۰۰۹ و بدنبال وقوع بحران مالی جهانی در رکورد اندک ۰.۵ درصد نگه داشته است تا از اقتصاد پشتیبانی کند.

بانک مرکزی در اوت اعلام کرد که تا زمانیکه بیکاری به هفت درصد کاهش پیدا نکند، نرخ‌های بهره را افزایش نخواهد داد اما از سوی دیگر شروطی را تعیین کرده که به معنی احتمال افزایش زودتر از موعد نرخ‌های بهره است.

این موسسه پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی انگلیس در سال آینده را نسبت به گزارش ماه اوت خود ۰.۲ درصد افزایش داد و به دو درصد رساند اما همچنان نسبت به بیشتر اقتصاددانان خوش بینی کمتری دارد.

با وجود نشانه‌های اخیر از بازگشت رشد، اقتصاد انگلیس همچنان کوچک‌تر از سال ۲۰۰۸ است که آسیب ریاضت بر این کشور و کندی احیای آن را بارز می‌کند. در مقابل اقتصادهای صنعتی بزرگ دیگری مانند آمریکا و آلمان موفق شده‌اند تولید از دست رفته را جبران کنند.

این موسسه هشدار داد که احیای اقتصاد انگلیس به هزینه مصرف کننده متکی مانده و کاهش درآمدهای واقعی به این معنی است که پس انداز خانواده‌ها تحلیل رفته است.

بر اساس گزارش رویترز، افزایش قیمت‌های آب و برق و سایر هزینه‌های خانواده به این معنی است که درآمدهای واقعی خانواده که ۶.۸ درصد کمتر از سال ۲۰۰۸ است، احتمالا در سال ۲۰۱۴ بهبود نخواهد یافت.

ارسال نظر