• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 83044

یکهزار و یکصد وشصت و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار برگزار شد.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، جلسه شورای پول و اعتبار عصر روز سه شنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۲ برگزار شد، در این جلسه بخش دوم گزارش تحولات اقتصاد کلان، مباحثمربوط به تامین مالی طرح مسکن مهر از محل منابع بانک مرکزی و آثار پولی و اقتصادی آن مطرح و دربا ابعاد آن بحثو تبادل نظر شد. ادامه گزارش مذکور در جلسه آتی این شورا مطرح خواهد شد.

گفته می‌شد که در این جلسه قرار است درباره تغییر نرخ سود بانکی اظهار نظر و تصمیم‌گیری شود که این اتفاق نیفتاد.

پیش از جلسه هم وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده بود که قرار نیست درباره نرخ سود تصمیم جدید گرفته شود. رییس کل بانک مرکزی هم در جلسه‌ای که در کمیسیون اقتصادی مجلس داشت اظهار کرده بود که احتمال تغییر نرخ اوراق مشارکت بیشتر از نرخ سود بانکی است.

ارسال نظر