• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 82519

تعهدات جدید مازاد بر قرارداد بیمه تکمیلی میهن از سوی مجری طرح بیمه و پست اعلام شد که براساس آن هزینه داروهای بیماران خاص و آلرژی تا سقف مشخص پرداخت می‌شود.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، نجفی، مشاور مدیرعامل و مجری طرح بیمه و پست در تعهدات جدید بیمه میهن با اشاره به جلسه هیات مدیره پست بانک برای بررسی تعهدات مازاد بر قرارداد بیمه تکمیلی میهن گفت: طبق این قرارداد پرداختی‌های مورد نظر به ازای هر نفر تعیین شده است، همچنین داروهای بیماران خاص و آلرژی نیز تا سقف مشخص شده از سوی بیمه میهن قابل پرداخت است.

وی درباره تسهیل و تسریع روند پرداخت تعهدات بیمه به همکاران خود در پست بانک خاطرنشان کرد: به منظور دریافت هزینه‌های دارو نسخه خوانای پزشک بایست ممهور به مهر پزشک و داروخانه باشد.

مجری طرح بیمه و پست افزود: در صورت ناخوانا بودن نسخ، لازم است فهرست داروها توسط داروخانه در پشت آن بازنویسی و مهر شود.

نجفی در ادامه با بیان این که برای بیماران قلبی تصویر آنژیوگرافی به منظور دریافت داروی پلاویکس ضروری است، تصریح کرد: این دارو فقط به بیمارانی که دارای استنت می‌باشند تعلق می‌گیرد.

ارسال نظر