• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 90119

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق صدور اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را با تکمیل درخواست صدور اوراق تسویه خزانه مطابق نمونه شماره (1) تنظیم نمایند.

به گزارش اقتصادتایمز به نقل از شادا، بر اساس اطلاعیه شماره (1) وزارت امور اقتصادی و دارایی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق صدور اوراق تسویه خزانه می‌باید درخواست خود را با تکمیل درخواست صدور اوراق تسویه خزانه مطابق نمونه شماره (1)  و الصاق تاییدیه‌های منضم به آن مطابق نمونه‌های شماره (2) و شماره (3)، بر مبنای محل استقرار دستگاه اجرایی بدهکار حسب مورد در استان به اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان مربوط (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار محلی) و در مرکز (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار متمرکز) به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) به نشانی تهران، خیابان باب همایون، وزارت اموراقتصادی و دارایی، طبقه سوم، کد پستی 1114943661) ارسال نمایند.

اطلاعیه مذکور به همراه فرم‌ها و سایر موارد مورد نیاز از پورتال اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت به نشانی http://iridmo.mefa.gov.ir قابل دریافت است.

ارسال نظر