• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 89445

افزایش 92 درصدی واردات در دولت یازدهم

براساس گزارش این مرکز از ارزش ریالی آمار بازرگانی خارجی ایران، واردات کشورمان در دو سال اول دولت یازدهم معادل چهار سال دولت دهم بوده است.

به گزارش اقتصادتایمز، براساس گزارش مرکز آمار از ارزش ریالی آمار بازرگانی خارجی ایران، واردات کشورمان در 2 سال اول دولت یازدهم معادل 4 سال دولت دهم بوده است.

مرکز آمار در گزارش موسوم به ارزش ریالی صادرات و واردات ثبت‌شده در سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران-ISIC- مجموع  واردات کشور در سال‌های 1392 و 1393 را 6/260 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این در حالی است که در 4 سال دولت دهم (1388 تا 1391) مجموع واردات کشور 270.9 هزار میلیارد تومان بوده است.

این آمار نشان می‌دهد میانگین واردات کشور در دو سال اول دولت یازدهم 130 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که میانگین واردات چهار ساله دولت دهم 7/67 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

طبق این گزارش، ارزش ریالی واردات کشور در دولت یازدهم تقریبا 2 برابر دولت دهم است؛ به عبارت دیگر در دولت یازدهم واردات به کشور 92 درصد افزایش یافته است. طبق گزارش مرکز آمار، مجموع واردات کشور در 6 سال اخیر 531 هزار میلیارد تومان بوده که نیمی از آن در 2 سال اخیر یعنی در دوره دولت یازدهم انجام گرفته است.

مقایسه فصلی واردات

اگر در یک روش منصفانه‌تر، آمار دو فصل اول سال 1392 را جزو عملکرد دولت دهم محسوب کنیم و رقم واردات دولت یازدهم را به نیمه دوم سال 1392 کل سال 1393 منحصر کنیم، در مقایسه فوق تغییر زیادی رخ نمی‌دهد. بدین ترتیب اگر مطابق آمار گمرک، رقم واردات دولت‌های دهم و یازدهم را به طور فصلی محاسبه کنیم، باز هم رقم واردات در دولت یازدهم تقریبا 2 برابر دولت دهم است. براساس آمار گمرک، میانگین فصلی واردات در 4 ساله دولت دهم (از ابتدای فصل پاییز 1388 تا پایان فصل تابستان 1392) 6/18 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که میانگین فصلی واردات در دولت یازدهم (از ابتدای فصل پاییز 1392 تا پایان زمستان 1393) 1/35 هزار میلیارد تومان بوده است که تقریبا 2 برابر رقم دولت دهم است.

ارسال نظر