• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 89204

 افزایش ۱۵ تا ۱۹ درصدی دستمزد قوت گرفت

در حالی امروز جلسه شورای عالی با حضور وزرای اقتصاد، صنعت،رئیس کل بانک مرکزی و شرکای اجتماعی برگزار می‌شود که اخبار های رسیده حاکی از قوت گرفتن افزایش ۱۵ تا۱۹ درصدی دستمزد است.

به گزارش اقتصادتایمز به نقل از تسنیم، در حالی که تنها دو هفته به پایان سال باقی مانده است. قرار است جلسه امروز شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و وزیر اقتصاد، صنعت و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شود.

 به گزارش تسنیم، این جلسه با دستور کار بررسی شاخص‌ها و حداقل‌های مزد 94، بحث و بررسی پیرامون حمایت‌های اجتماعی و قدرت خرید کارگران، افزایش بن خواروبار و سایر موارد برگزار خواهد شد.

 اما از آنجایی که هر ساله حقوق کارگران با چند درصد بیشتر از کارمندان تعیین شده است. پیش‌بینی می‌شود که امسال با توجه به اینکه دولت حقوق کارمندان را 14 درصد تعیین کرده است. حقوق کارگران در بهترین شرایط بهتر از 18 درصد نخواهد شد.

 هر چند فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران  با تاکید بر اینکه کارگران  دغدغه اشتغال و درآمد دارند افزود:دولت افزایش حقوق سال 94 کارمندان را 14 درصد در نظر گرفته است، اما آنها مزایای دیگری را نیز دارند که کارگران ندارند.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: حالا که نرخ تورم کاهش یافته، طبق روال شورای عالی کار باید بخشی از کسری افزایش حقوق کارگران در سال هایی که نرخ تورم خیلی بالا بوده در بسته مزدی 94 جبران شود.

وی ادامه داد: کارگران از سال های گذشته 19 درصد افزایش حقوق و دستمزد طلبکار هستیم و شورای عالی کار باید برای حقوق سال 94، بخشی از این طلب را جبران و به نرخ تورم کارگران بیافزاید. از آنسو دولت می تواند برای کمک به کارفرمایان، حمایت هایی را نیز برای بنگاه ها در نظر بگیرد.

به گزارش تسنیم، اگر کارگران به خواسته خود برسد و 19 درصد عقب ماندگی دستمزد در سال های گذشته اعمال شود، دستمزد به میزان 115 هزار و 691 تومان افزایش و حقوق سال 94 به میزان 724 هزار و 591 تومان تعیین خواهد شد.

اکنون که افزایش 18 درصدی قوت گرفته است. اگر دستمزد کارگران به میزان 18 درصد افزایش یابد حدود 109 هزار و 602 تومان به 608 هزار و 900 تومان اضافه و دستمزد سال آینده کارگران718 هزار و 502 تومان خواهد شد.

 اگر 17 درصد افزایش یابد، 103 هزار و 513 تومان به 608 هزار و 900 تومان افزوده و حقوق سال آینده کارگران 712 هزار و 413 تومان خواهد شد.

اگر حقوق به میزان 16 درصد افزایش یابد, میزان افزایش حقوق 97 هزار تومان و حداقل دریافتی مشمولان قانون کار به 705 هزار تومان خواهد رسید. اگر به میزان 15 درصد افزایش یابد، حداقل حقوق کارگران از 608 هزار و 900 تومان به‌میزان 91 هزار تومان افزایش و به 699 هزار تومان خواهد رسید. اگر دستمزد به 14 درصد افزایش یابد، میزان افزایش حقوق 85 هزار تومان و حداقل دریافتی کارگران 693 هزار تومان خواهد شد.

 گفتنی در جلسه های قبلی شورای عالی کار،افزایش حق مسکن ماهیانه از 20هزار تومان به 40 هزار تومان برای اعمال در سال 94 حتمی است و افزایش پایه سنوات روزانه از 500 تومان به 1000 تومان به نتیجه رسیده است. به نظر می رسد افزایش بن خوار و بار از 80 هزار تومان به 100 هزار تومان برای سال آینده امروز به تصویب برسد.

اخبار های دریافتی خبرنگار تسنیم مبنی بر این است که معاونین وزای به نمایندگی از وزرا به جلسه آمده اند و شواهد حاکی از این است که  نشست امروز جمع بندی نهایی دستمزد حاصل نمی‌شود،  ولی مباحث نهایی و سرنوشت ساز درباره چگونگی ارائه بسته مزد سال آینده کارگران انجام خواهد شد.

ارسال نظر