• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 89193

گمرک خبر داد

 صادرات چمدانی ۷۴ میلیون دلار کالا به آسیای مرکزی در ۱۱ ماه

طی یازده ماهه سال ۹۳ حدود ۵۷۷۴۱ هزار یورو (معادل ۷۴۳۸۳ هزار دلار ) و در هر روز به طور متوسط ۲۲۱ هزار دلار کالا از طریق تجات چمدانی از گمرکات مرزی به کشورهای مستقل مشترک المنافع ارسال شده است.

به گزارش اقتصادتایمز، طی یازده ماهه سال 93 حدود 57741 هزار یورو (معادل 74383 هزار دلار ) و در هر روز به طور متوسط 221 هزار دلار کالا از طریق تجات چمدانی از گمرکات مرزی به کشورهای مستقل مشترک المنافع ارسال شده است. که این رقم تنها در حدود 0.23 درصد از ارزش کل صادارت کشور را تشکیل می دهد.

 

مطابق اعلام گمرکات ایران طی یازده ماهه سال 92، صادارت به طریق تجارت چمدانی، حدود 70226 هزار یورو (معادل 93941 هزار دلار ) بوده است که معادل 0.33 درصد از ارزش کل صادارت کشور طی یازده ماهه سال 92 را شامل شده است.

 

مقایسه ارزش صادرات در مدت زمان مورد نظر ، حاکی از کاهش 20.82 درصدی ارزش تجارت چمدانی طی یازده ماهه سال 93 نسبت به مدت مشابه سال 92 می باشد.

 

همچنین طی یازده ماهه سال 93 ، گمرک آستارا با اختصاص 22810 هزار دلار یا 3.67 درصد ارزش تجارت چمدانی رتبه اول، گمرک بیله سوار با اختصاص 11725 هزار دلار با 15.76 درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه دوم و گمرک باجگیران با اختصاص 10667 هزار دلار یا 14.34 درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه سوم قرار دارد.

ارسال نظر