• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 89046

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران:

تورم مناطق روستایی به 17.3 درصد کاهش یافت

مرکز آمار ایران نرخ تورم مناطق روستایی کشور را برای آبان ماه 17.3 درصد اعلام کرد که این میزان نسبت به تورم مهر ماه درصد(18.9 درصد) 1.6 درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش اقتصادتایمز، از گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در آبانماه سال 1393 براساس سال پایه 1390 که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه)12.1 درصد می باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (11.8) افزایش یافته است.** شاخص گروه خوراکی ها آشامیدنی ها و دخانیات

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم227.9 رسید که نسبت به ماه قبل 1.6 درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به 224.5 رسید که نسبت به ماه قبل 1.7 درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص گروه خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل7.3 درصد افزایش نشان داد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه برابر با 14.9 درصد شد.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.1 درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در 12 ماهه منتهی به آبانماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 14.8 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به مهر ماه سال 93(17.2) کاهش یافته است.** شاخص گروه غیر خوراکی ها

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در آبان ماه 93 به رقم195.4 رسید که این رقم 0.9 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.

میزان شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل16.3 درصد بوده و نرخ تورم 12ماهه منتهی به آبانماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه19.4 درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به مهر ماه 93 (20.4) کاهش یافته است.
  

ارسال نظر