• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 88535

در بهمن‌ماه سال ۹۲:

تورم روستایی به ۳۸ درصد کاهش یافت

اقتصادتایمز: تورم در سبد کالایی روستایی با کاهش ۱.۸ درصدی به ۳۸.۲ درصد در بهمن‌ماه سال جاری رسید.

به گزارشاقتصادتایمز، شاخص کل قیمت‌ها در بهمن‌ماه سال ۹۲ با افزایش ۰.۱ درصد نسبت به ماه قبل به ۱۸۸.۸ رسید.

این درحالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه روستایی با کاهش بیش از پنج درصدی از ۲۹.۸ درصد در دی‌ماه به ۲۳.۴ درصد کاهش یافت.

هم‌چنین نرخ تورم روستایی یعنی درصد تغییرات شاخص کل در ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۴۰ درصد دی به ۳۸.۲ درصد بهمن‌ماه رسیده است.

بنابر گزارش مرکز آمار ایران شاخص گروه عمده خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در این ماه نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد کاهش یافته و به رقم ۲۱۶ رسید. این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه ۲۸.۱ درصد و تورم ۱۲ ماهه نیز در این بخش به ۴۶.۵ درصد کاهش یافته است.

در عین حال تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، به ترتیب به ۲۸.۶ درصد و ۴۵.۱ درصد در ماه گذشته گزارش شده است.

براین اساس شاخص گروه عمده غیرخوراکی و خدمات در ماه قبل با افزایش ۰.۴ درصدی به ۱۷۰.۴ رشد یافت.

همچنین میزان افزایش شاخص این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن‌ماه نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۳۱.۹ درصد بوده که بیانگر کاهش است.

ارسال نظر