• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 86954

استاد اقتصاد دانشگاه ای اند ام کالج استیشن در تگزاس آمریکا گفت: در سال ۲۰۱۴ ریسک بالایی در انتظار سرمایه داران در آمریکا و صاحبان مسکن در کشورهای آسیایی خواهد بود.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از فارس، لی گان، استادیار اقتصاد در دانشگاه A&M کالج استیشن در تگزاس آمریکا است. وی از سال ۲۰۰۴ عضو مرکز تحقیقات ملی اقتصاد و از سال ۲۰۰۵ عضو پژوهشی مرکز خصوصی کارآفرینی در دانشگاه A&M تگزاس بوده است. وی دارای دکترای اقتصاد و کارشناسی ارشد آمار از دانشگاه کالیفرنیا، بکرلی و کارشناسی، سیستم‌های اطلاعات مدیریت، دانشگاه چینهوا، پکن است.

وی در مصاحبه بسیار کوتاهی، به سوالات خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس چنین پاسخ داده است.

• برندگان سال ۲۰۱۳ سرمایه داران بودند

• سهامداران در کشورهای غربی به خصوص آمریکا درآمد بسیار بالایی در سال ۲۰۱۳ کسب کردند

• صاحبان مسکن در چین و بسیاری کشورهای آسیایی دیگر در سال ۲۰۱۳ سود بالایی بردند

فارس: برندگان و بازندگان سال ۲۰۱۳ در اقتصاد جهانی چه کسانی بودند؟

گان: باید بگویم که برندگان سال ۲۰۱۳ سرمایه‌داران بوده‌اند. سهام‌داران در سال ۲۰۱۳ در کشورهای غربی و به خصوص آمریکا درآمد بسیار بالایی داشته‌اند. صاحبان مسکن در چین و بسیاری کشورهای آسیایی دیگر نیز سود بالایی به دست آورده‌اند.

• ریسک بالا در انتظار سرمایه داران در آمریکا و صاحبان مسکن در کشورهای آسیایی در سال ۲۰۱۴

فارس: پیش بینی شما برای سال ۲۰۱۴ چیست؟

گان: در سال ۲۰۱۴ ریسک برای همین دو گروه، یعنی سرمایه‌داران در امریکا و صاحبان مسکن در آسیا بسیار بالا خواهد بود.

ارسال نظر