• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 86942

در ادامه روند نزولی که تورم ماهانه در آبان ماه آغاز کرد و تا حدودی از شتاب رشد قیمت‌ها در سبد کالا نیز کاسته شد، در آذر ماه این تغییر شیب محسوس تر است به طوری که رشد قیمت ها در اغلب کالاها و خدمات متوقف و یا معکوس شده است این در حالی است که تا چند ماه پیش تورم در بخش قابل توجهی از اقلام همواره صعودی بود.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، به استناد مرکز آمار در حالی که تورم در یک سال گذشته در تابستان به اوج خود رسید و از ۳۲.۶ درصد در بهار به ۳۳.۹ در تیر ماه، ۳۵.۱ درصد در مرداد و ۳۶ درصد در شهریور ماه رشد یافت، پاییز آغاز آرام تری برای حرکت صعودی سطح قیمت ها بود به گونه ای که تورم با افزایش کمتری نسبت به ماه های قبل به ۳۶.۲ درصد در مهر ماه افزایش یافت. اما آبان شروع روند کاهشی نرخ تورم بعد از ماه ها بود و به ۳۵.۹ درصد کاهش یافت که در ادامه در آذر ماه نیز به ۳۵.۵ درصد رسید.

همچنین حرکت تورم نقطه به نقطه از چند ماه پیش کند و نزولی شده بود به گونه ای که از ۴۱ درصد خرداد به ۲۸.۸ درصد در آذر ماه کاهش یافت.

این روند کاهشی در سه ماه اخیر در اقلام سبد کالا و خدمات مصرفی خانوار های شهری نیز محسوس بود این در حالی است که در مهرماه از روند تند رشد قیمت‌ها در این سبد کاسته و در آبان تا حدودی آرام تر و در برخی کالاها کاهشی شد اما بررسی سبد آذر نشان می‌دهد که رشد قیمت‌ها در بسیاری از کالاها متوقف و نزولی شده است.

در عین حال در اندکی از اقلام نظیر گوشت و سبزیجات رشد تورم همچنان ادامه داشته است.

جزییات نرخ تورم در سبد کالای آذر ماه بر پایه سال ۱۳۹۰

خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات

نرخ تورم این گروه در سبد کالای مصرفی با کاهش ۱.۳ درصدی به ۵۱.۲ درصد در آذرماه رسید این در حالی است که تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه از ۴۱ درصد با کاهش بیش از سه درصدی به ۳۸.۱ رسید.

شاخص کل قیمت‌ها نیز در این گروه با افزایش نسبت به ماه قبل از آن به ۲۱۶.۱ رسید.

خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها

۲۱۴.۷شاخص کاهش یافته این گروه در ماه گذشته است.

تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل در کالاهای خوراکی و آشامیدنی همچنین تورم نقطه به نقطه در آذر ماه کاهش یافته و به ترتیب به ۵۰.۵ و ۳۸.۳ تنزل کرد.

خوراکی‌ها

رشد سطح قیمت‌ها در گروه خوراکی‌ها از ۵۱ در آذر به ۴۹.۹ کاهش یافت.

همچنین تغییرات قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش۳۸.۳ و شاخص کل قیمت‌ها برای این گروه ۲۱۳.۷ بوده است.

دخانیات

تورم ماهانه ۸۲.۲ درصدی و تورم نقطه به نقطه ۳۲.۸ درصد تغییرات سطح قیمت ها در این گروه در ماه گذشته است.

نان و غلات

تورم نان و غلات با کاهش بیش از یک درصدی به ۴۱.۲ درصد رسید که تورم نقطه به نقطه در این گروه نیز به ۲۷.۲ کاهش یافت.

شاخص کلی نیز برای نان و غلات با رشد کمی به۱۸۲.۲ افزایش یافت.

گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن

شاخص کل برای گروه گوشتی با افزایش از ۲۱۰.۴ رسید.

همچنین تورم ماهانه این گروه همانند ماه های اخیر افزایش یافت و به ۴۲.۸ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه در این بخش نیز به ۳۷.۲ درصد کاهش یافت.

گوشت قرمز و گوشت ماکیان

۲۰۶.۵ شاخص کل قیمت در این گروه گوشتی در آخرین ماه پاییز است.

همچنین تورم شهری و تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز و ماکیان نیز به ترتیب به ۴۰.۷ و ۳۶.۲ درصد است. که نشان دهنده کاهش در هر دو بخش نسبت به ماه قبل از آن است.

ماهی‌ها و صدف داران

ادامه کاهش تورم نقطه به نقطه و رسیدن به ۳۱.۴ درصد همچنین کاهش دو درصدی تورم شهری به ۵۷ درصد نتیجه بررسی افزایش سطح قیمت‌ها در این کالاهای دریایی است.

شاخص کل برای ماهی‌ها و صدف داران نیز۲۳۸.۴ در آذر ماه گزارش شده است.

شیر، پنیر و تخم مرغ

تورم در این گروه نیز روند کاهشی داشته است. بر این اساس تورم در هر دو بخش شهری و نقطه به نقطه با کاهش نسبت به ماه قبل به ترتیب به ۴۱.۱ و ۲۰.۷ کاهش یافت.

اما شاخص کل در این قلم از سبد کالا با رشد نسبت به آبان ماه به ۲۰۶.۴ افزایش یافته است.

روغن‌ها و چربی‌ها

۴۱ تورم نقطه به نقطه و ۲۳۰.۶ شاخص قیمت در روغن و چربی در ماه آخر پاییز است. این در حالی است که نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به این ماه در این گروه ۵۵.۴ بوده که بیانگر کاهش نسبت به ماه قبل است.

میوه و خشکبار

سطح قیمت‌ها در این بخش از کالاها با کاهش یک درصدی مواجه بوده و به ۶۰ رسیده است.

این در حالی است که با تفاوت حدود ۲۰ درصدی بین تورم شهری و نقطه به نقطه، سطح قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته با کاهش۱۳ درصدی به ۴۰.۵ کاهش یافته است.

همچنین شاخص قیمت در گروه میوه و خشکبار برای آذر به ۲۱۲.۹ بود.

سبزیجات(سبزی و حبوبات)

تورم بیش از ۸۱درصدی برای این گروه حاکی از ادامه روند رو به رشد نسبت به ماه قبل است اما در مقابل تورم نقطه به نقطه با کاهش به۸۱.۳ رسید.

شاخص کل نیز با افزایش به ۳۱۴.۸ در ماه گذشته رسید.

قند، شکر و شیرینی‌ها(شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی)

تورم شهری و نقطه به نقطه در این گروه نسبت به ماه قبل از ماه مورد بررسی به ترتیب به ۳۸.۲ و ۳۳.۳ کاهش یافت.

چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه(نوشابه‌های غیرالکلی)

۲۳۸ شاخص افزایش یافته قیمت در این بخش در ماه قبل است.

در حالی که تورم نقطه به نقطه در این گروه با کاهش شش درصدی به ۳۷.۷ رسید نرخ تورم شهری با کاهش ۶۷.۴ درصد شد.

کالاهای غیر خوراکی و خدمات

نرخ تورم برای این بخش در ماه قبل ۲۹.۴ و شاخص حدود ۱۶۲.۷ بوده است، همچنین تورم نقطه به نقطه در کالاهای غیر خوراکی و خدمات نسبت به ماه قبل کمی افزایش یافت و به ۲۴.۹ رسید

پوشاک و کفش

سطح قیمت‌ها در پوشاک و کفش با کاهش نسبت به ماه قبل به ۴۶.۹ در آذر ماه کاهش یافت. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه این گروه نیز با کاهش حدود سه درصدی مواجه بوده و به ۳۵.۲ است. همچنین شاخص کل در این بخش ۱۹۹.۹است.

مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها

اما تورم این گروه در مجموع نسبت به ماه قبل اندکی رشد یافته و ۱۹.۵ بوده است.

تورم نقطه به نقطه و شاخص کل برای مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نیز در ماه گذشته به ترتیب ۲۰.۹ و ۱۴۹.۷ بوده است.

مسکن

شاخص قیمت برای مسکن به ۱۴۹.۷ در ماه قبل افزایش یافت. این در حالی است که نرخ تورم در این گروه با رشد به ۲۱.۳ و تورم نقطه به نقطه نیز با افزایش به ۲۳.۲ رسیده است.

اجاره

درآذرماه تورم اجاره بها به ۲۱.۱ درصد افزایش یافته در حالی که تورم نقطه به نقطه نیز با رشد به ۲۳.۱ و شاخص کل نیز به ۱۱۵۲رسیده است.

آب، برق و سوخت

۱۳۲.۸ شاخص کل برای این بخش از سبد مصرفی خانوارها در ماه قبل است، اما تورم در این گروه با کاهش حدود نیم درصدی به ۹.۵ درصد نزول یافته و تورم نقطه به نقطه ۶.۸ بود.

مبلمان و لوازم خانوادگی

نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه در این گروه کالایی به ترتیب ۵۵.۴ و ۳۲.۲ بوده است.

این در حالی است که شاخص این قلم از کالا نیز به ۲۰۶.۲ افزایش یافته است.

بهداشت و درمان

۳۷.۱ درصد سهم بهداشت و درمان از تورم افزایش یافته برای مردم کشور درآذر ماه است.

تورم نقطه به نقطه همچنین شاخص کل قیمت‌ها نیز برای بهداشت و درمان درماه قبل ماه به ترتیب ۳۸.۷ و ۱۷۹.۸ است.

حمل ونقل

سطح قیمت‌ها برای حمل و نقل در آبان ماه به۳۹.۹ درصد افزایش یافت.

همچنین تورم نقطه به نقطه این گروه ۳۰.۹ و شاخص کل به ۱۶۸.۵ افزایش یافت.

ارتباطات

۱۲۱.۹ شاخص نه چندان رشد یافته ارتباطات برای ماه قبل است. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه این گروه با کاهش از ۱۲.۳ به ۷.۱ و تورم شهری نیز با نزول از ۱۳.۴ به ۱۲.۸ رسید.

تفریح و فرهنگ

تورم در گروه تفریح و فرهنگ با کاهش ۰.۳ درصدی به ۴۹.۸ و شاخص کل به۱۸۹ رسید.

افزایش سطح قیمت ها در این گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ۳۶.۱ درصد کاهش یافت.

آموزش

آموزش که از ابتدای مهرماه با افزایش تورم مواجه بود در آذر ماه نیز با رشد به ۱۲.۱ درصد رسید.

اما تورم نقطه به نقطه این گروه بر خلاف ماه قبل به ۱۵.۷ درصد کاهش یافت.

هتل و رستوران

۱۸۳.۸ شاخص قیمت ها و۳۸.۱ نرخ تورم در گروه هتل‌ها و رستوران‌ها در آذر ماه بوده است که بیانگر کاهش تورم هر چند نامحسوس در این گروه است.

کالاها و خدمات متفرقه

نرخ تورم در این گروه در نهمین ماه سال کاهش یافت و از ۴۰.۶ به ۳۶.۸ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه و شاخص کل در این گروه نیز ۱۱.۷ و ۱۸۰ است.

کالاها

تورم در گروه کالاها و خدمات بدون در نظر گرفتن تورم خدمات با کاهش به ۴۴۵.۹ رسید این در حالی است که نرخ تورم در خدمات نیز با رشد اندک نسبت به ماه قبل ۲۳.۹ درصد بوده است.

تورم نقطه به نقطه برای این دو قلم نیز شامل ۳۲.۷ برای کالا و ۲۳.۹ برای خدمات بود که در هر دو حالت کاهش یافته است.

ارسال نظر