• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85180

رئیس‌جمهور در جریان تقدیم لایحه بودجه ۹۳ به مجلس، رقم بودجه عمومی دولت را بیش از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از فارس، صبح امروز رئیس جمهور با حضور در مجلس به تشریح جزئیات لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور پرداخت. رقم این لایحه توسط روحانی، ۱۹۵ هزار میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به عملکرد امسال ۵۰ درصد افزایش یافته است.

بر این اساس باید یادآور شد که بودجه سال ۹۲ که توسط دولت گذشته تدوین و در نهایت توسط مجلس تصویب شد از حیثمنابع بالغ بر هفت میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار میلیارد و پانصد و ده میلیون(۷.۲۷۷. ۶۴.۵۱۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیثمصارف بالغ بر هفت میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهارمیلیارد و پانصد و ده میلیون(۷.۲۷۷. ۶۴.۵۱۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال بود.

همچنین بودجه سال جاری از حیثمنابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیثهزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دو میلیون و سیصد و شصت هزار و چهارصد و هشتاد و پنج میلیارد و پانصد و هفت میلیون(۲.۳۶۰. ۴۸۵.۵۰۷. ۰۰۰.۰۰۰) ریال و نیز منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و یکصد و چهار هزار و سیصد و هشتاد و یک میلیارد و هفتصد و سی و پنج میلیون(۲.۱۰۴. ۳۸۱.۷۳۵. ۰۰۰.۰۰۰) ریال بود.

ارسال نظر