• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85120

هزینه مصرف کننده در آمریکا طی اکتبر افزایش یافت اما فشارهای تورمی ضعیف باقی ماند و بانک مرکزی این کشور را برای تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه محتاط کرد.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که هزینه مصرف کننده در مقایسه با رشد ۰.۲ درصد در سپتامبر، ۰.۳ درصد در اکتبر افزایش پیدا کرد.

اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده بودند که هزینه مصرف کننده که حدود ۷۰ درصد از فعالیت اقتصادی آمریکا را تشکیل می‌دهد، ۰.۲ درصد در اکتبر رشد می‌کند.

هزینه مصرف کننده بر مبنای تطبیق یافته با تورم، ۰.۳ درصد در اکتبر افزایش یافت که بزرگ‌ترین رشد از مارس به این سو محسوب می‌شود.

با این همه شاخص قیمت برای هزینه مصرف کننده ثابت بود و تنها ۰.۱ درصد در سه ماه پیاپی رشد کرده است. قیمت‌ها طی ۱۲ ماه گذشته ۰.۷ درصد رشد کرده که کمترین افزایش از اکتبر سال ۲۰۰۹ به حساب می‌آید. این شاخص در سپتامبر ۰.۹ درصد رشد کرده بود.

شاخص قیمت مصرف کننده بدون در نظر گرفتن غذا و انرژی، برای چهارمین ماه پیاپی ۰.۱ درصد رشد کرد. قیمت‌های مبنا ۱.۱ درصد در اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالاتر بودند.

شاخص‌های تورم همچنان پایین‌تر از هدف دو درصد بانک مرکزی آمریکا هستند و زمینه را برای تداوم برنامه خرید ماهانه ۸۵ میلیارد دلار اوراق قرضه که به منظور تقویت رشد اقتصادی انجام می‌گیرد، تقویت می‌کنند.

درآمد شخصی در اکتبر ۰.۱ درصد کاهش یافت که نخستین کاهش از ژانویه محسوب می‌شود در حالیکه در سپتامبر ۰.۵ درصد رشد داشت.

ارسال نظر