• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 84667

مرکز آمار ایران گزارش داد:

توقف رشد تورم / نرخ تورم آبان به ۳۵.۹ درصد کاهش یافت + جدول ۲۰ ماهه

اقتصادتایمز: مرکز آمار ایران نتایج گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در آبان ماه امسال را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تورم به ۳۵.۹ درصد رسید که نسبت به مهرماه امسال ۳ دهم درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارشاقتصادتایمز،مرکز آمار ایرانگزارششاخص قیمتکالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور درآبانماهسال جاری بر اساس سال پایه جدید(۱۳۹۰) را اعلام کرد.

شاخص کل بر مبنای ۱۰۰ = ۱۳۹۰ در آبانماه سال جاری عدد ۱۷۵.۴ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۶ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ۲۹.۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(۳۲.۳) کاهش چشمگیری یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل(نرختورمشهری) در ۱۲ ماه منتی به آبانماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۵.۹ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی مهر ماه سال جاری(۳۶.۲) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۱۶.۶ رسید که نسبت به سال قبل ۱.۲ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۱۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش نشان می دهد نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۵۳ درصد است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنیها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۲.۵ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه امسال(۵۳.۷) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات در آبان ماه ۹۲ به رقم ۱۶۱.۲ رسید که ۱.۸ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۵.۳ درصد بوده و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به آبانماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۲۹.۵ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه ۱۳۹۲(۲۹.۶) کاهش یافته است.

جدول تورم

ارسال نظر