• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 83070

رییس پیشین صندوق توسعه ملی با اشاره به این‌که دولت‌ها تمایل دارند که منابع بیشتری در اختیار داشته و منابع بیشتری مصرف کنند، خاطرنشان کرد: در زمان ریاست من در صندوق حتی یک سنت هم از منابع صندوق توسعه به کاری جز آنچه در اساسنامه آمده بود اختصاص داده نشد.

به گزارشاقتصاد تایمزرحیم قربانی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این که آیا برکناری شما از ریاست صندوق توسعه ملی با هدف دسترسی آسان‌تر به منابع صندوق انجام شد؟ اظهار کرد: دولت‌ها تمایل دارند که منابع بیشتری در اختیار داشته و منابع بیشتری مصرف کنند.

وی در ادامه با بیان این که غیر طبیعی نیست که برای دسترسی به منابع راحت‌ترین روش انتخاب شود، تصریح کرد: به عنوان اولین رییس صندوق توسعه ملی باید مراقبت بسیار می‌کردیم تا خشت اول را درست بگذاریم و افتخار می‌کنم که در دوره من همه کارها بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم که همان اساسنامه صندوق توسعه است انجام شد.

رییس اسبق صندوق توسعه ملی در ادامه با اشاره به این که حتی یک سنت از منابع صندوق توسعه در زمان ریاست من به کاری جز آنچه در اساسنامه آمده بود اختصاص داده نشد، گفت: اصرار داشتم که هیچ نفوذی را در صندوق توسعه نپذیرم و این امر تقریبا انجام شد.

قربانی در ادامه درباره چشم انداز صندوق توسعه ملی گفت: منابع صندوق توسعه ملی به توسعه کشور و سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی اختصاص داده می‌شود و در صورت پایبند بودن به اساسنامه پیش بینی می‌شود که صندوق توسعه آینده خوبی داشته باشد.

ارسال نظر