• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 83062

تحقیقات نشان می‌دهد میزان شادی در کشورهایی که بیش از همه از بحران مالی جهانی لطمه دیده‌اند، کاهش یافته است.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD) در گزارشی اعلام کرد میزان رضایت از زندگی در فاصله سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا کاهش چشمگیری پیدا کرد. اعتماد به دولت‌ها نیز طی این مدت به شدت کاهش یافت.

یافته‌های این تحقیقات اثرات گسترده بحران مالی را در میان ۳۴ سازمان عضو OECD نشان می‌دهد. بحران مالی تاثیر عمیقی بر رضایتمندی مردم داشت و تنها به از دست رفتن شغل و درآمد محدود نشد و بر رضایت افراد از زندگی‌شان و اعتماد به دولت‌هایشان نیز تاثیر گذاشت.

طبق گزارش OECD، استرالیا، کانادا، دانمارک، نروژ، سوئد، سوییس، نیوزیلند و انگلیس در میان شادترین کشورهای عضو این سازمان قرار دارند.

میزان رضایت از زندگی در یونان ۲۰ درصد و در اسپانیا و ایتالیا به ترتیب ۱۲ و ۱۰ درصد کاهش یافت. کشورهایی که کمتر از رکود اقتصادی آسیب دیدند، کاهش کمتری را شاهد بودند. میزان رضایت در آلمان طی مدت پنج سال بحران، چهار درصد کاهش داشت.

اما اعتماد به دولت‌ها در همه کشورهای عضو OECD ضعیف شد به طوریکه تنها ۴۰ درصد از افراد مورد نظرسنجی اظهار کردند به دولتشان اعتماد دارند که پایین‌ترین سطح اعتماد از سال ۲۰۰۶ به این سو بود.

بر اساس گزارش شبکه خبری بی بی سی، این آمار از نظرسنجی به دست آمده‌اند که به بررسی کیفیت زندگی تحت ۱۱ رده شامل امنیت شخصی و تعادل کار و زندگی پرداخته است.

ارسال نظر