• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 82512

بانک مرکزی:

برداشت از حساب صندوق توسعه ملی را با مجوز قانونی انجام داده است

اقتصادتایمز: معاون ارزی بانک مرکزی عنوان کرد: برداشت از حساب صندوق توسعه ملی فقط با مجوز قانون انجام می شود. در طی بحثهای مربوط به برداشت بانک مرکزی از حساب صندوق توسعه ملی، بانک این برداشت ها را صرفا با مجوز قانون اعلام کرد.

معاون ارزی بانک مرکزی عنوان کرد: برداشت از حساب صندوق توسعه ملی فقط با مجوز قانون انجام می شود. در طی بحثهای مربوط به برداشت بانک مرکزی از حساب صندوق توسعه ملی، بانک این برداشت ها را صرفا با مجوز قانون اعلام کرد.

به گزارشاقتصادتایمز، غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی، در جمع خبرنگاران گفت: بانک مرکزی برداشت از حساب صندوق توسعه ملی را صرفا با مجوز قانون انجام داده نه براساس تصمیمات بانک مرکزی، زیرا برداشت از حساب صندوق توسعه ملی صرفا از طریق کسب مجوز قانونی امکان پذیر است.

وی در رابطه با بحثخالی بوددن خزانه که طی روزهای اخیر از سوی رئیس جمهور مطرح شده است، گفت: این موضوع باید از خزانه داری پرسیده شود زیرا وظیفه بانک مرکزی با خزانه فرق می کند.

وی تصریح کرد: بحثخزانه به هیچ عنوان مربوط به بانک مرکزی نیست و فقط موضوع منابع ارزی مربوط به بانک مرکزی است.

گفتنی است، در روزهای اخیر رئیس جمهور با اعلام آنکه خزانه دولت خالی است باعثشد که شبهاتی در خصوص موضوع آخرین وضعیت خزانه و ذخیره ارزی کشور بوجود آید که مسئولان اقدام به پاسخگویی در این رابطه کرده اند.

ارسال نظر