• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 89996

با حکم وزیر؛

با حکم محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در طرح احیای اراضی خوزستان و ایلام منصوب شد.

به گزارش اقتصادتایمز به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی آقای اسلامیان را به عنوان مشاور خود در طرح احیای اراضی خوزستان و ایلام منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، آقای حمید اسلامیان به عنوان مشاور وزیر در طرح احیاء و توسعه 550 هزار هکتاری استان های خوزستان و ایلام منصوب شد.

ارسال نظر