• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 88207

تولیدات مواد غذایی اتحادیه اروپا که متشکل از ۲۸ کشور است، با افزایش تقاضا برای صادرات و تولید سوخت زیستی از غلات، تا سال ۲۰۲۳ صعود خواهد کرد.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، کمیسیون اروپا در گزارشی پیش بینی کرد تولید سالانه غله از ۳۰۴.۳ میلیون تن در سال ۲۰۱۳ به ۳۱۶.۱ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ افزایش پیدا می‌کند. مجموع تولید گوشت نیز در همین فاصله از ۴۳.۷ به ۴۵.۵ میلیون تن خواهد رسید.

بر اساس گزارش بلومبرگ، انتظار می‌رود صنایع غله، گوشت و لبنیات اتحادیه اروپا از تقاضای جهانی سود ببرند. طبق آمارهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو)، اتحادیه اروپا ۲۰ درصد از گندم جهان را تولید کرده و ۳۰ درصد از صادرات جهانی پنیر را به خود اختصاص داده است.

طبق این گزارش، پیش بینی می‌شود وسعت زمین‌های زراعی اتحادیه اروپا همچنان در ۵۷.۸ میلیون هکتار ثابت بماند. البته وسعت منطقه تحت کشت گندم، ذرت و کلزا افزایش و جو و گندم دروم کاهش خواهد یافت.

میزان مصرف غله در این بلوک نیز از ۲۷۹.۸ میلیون تن در سال ۲۰۱۳ به ۲۹۷.۹ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ رشد می‌کند. مصرف غلات برای تهیه سوخت دو برابر شده و از ۱۰.۱ میلیون تن کنونی به ۲۰.۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ می‌رسد. صادرات غله اتحادیه اروپا نیز از ۲۷.۴ به ۳۱.۱ میلیون تن صعود می‌کند.

بر اساس این گزارش، تولید گوشت گاو در اتحادیه اروپا از ۷.۷۲ به ۷.۶۲ میلیون تن کاهش خواهد یافت اما تولید شیر گاو ممکن است از ۱۵۰.۴ به ۱۵۷.۳ میلیون تن افزایش پیدا کند که عمده آن توسط تولیدکنندگان پنیر جذب خواهد شد. تولید پنیر ممکن است از ۹.۶۷ به ۱۰.۷ میلیون تن افزایش پیدا کند در حالیکه صادرات آن از ۸۰۶ هزار تن در سال ۲۰۱۳ به ۱.۰۲ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ می‌رسد.

ارسال نظر