• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 87382

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: کاربرد عناصر غذایی، بالاتر از نیاز رشدی، می‌تواند منجر به افزایش مقاومت به بیماری در درختان شود.

به گزارشاقتصاد تایمزمحمدتقی شکوهی در گفت‌وگو با ایسنا، منطقه مازندران، خاطرنشان کرد: عناصر غذایی نقش اصلی در ایجاد دیواره سلولی منسجم و بافت‌های استحکامی و افزایش مقاومت گیاه دارد.

وی افزود: پیشگیری و کنترل بیماری‌های گیاهی، به خصوص در درختان میوه و حفظ سلامت درختان در بلندمدت برای افزایش طول عمر مفید درختان و کاهش مصرف سموم ضرورت دارد.

شکوهی، آلودگی قارچی را یکی از بیماری‌های وابسته به تغذیه گیاهی دانست و اظهار کرد: آلودگی قارچی به شکل جوانه زنی " اسپورها " بر سطوح گیاهی اتفاق می‌افتد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره نحوه دفاع شیمیایی گیاهان گفت: در زمانی که گیاه با قارچ آلوده می‌شود مکانیزم دفاعی آن شروع به فعالیت می‌کند. با توجه به اینکه قارچ‌ها و باکتری‌ها بافت گیاهان را مورد مصرف قرار می‌دهند، برای نفوذ به درون آنها، آنزیم‌های ویژه‌ای آزاد می‌کنند که منجر به تجزیه بافت‌ها می‌شود که مقدار مناسب عناصر معدنی در گیاه می‌تواند فعالیت این آنزیم‌ها را کاهش دهد.

ارسال نظر