• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 86924

قائم مقام سازمان شیلات ایران با اشاره به وجود اراضی مستعد پرورش میگو و دیگر گونه‌های آبزیان در استان هرمزگان گفت: با وجود این ظرفیت بزرگ می‌توان هرمزگان را به قطب پرورش میگو در منطقه تبدیل کرد.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، منطقه خلیج فارس، سیف الله حقیقی با بیان اینکه استان هرمزگان با داشتن بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر ساحل از ظرفیت‌های بسیاری در زمینه صیادی و آبزی پروری برخوردار است، اظهار کرد: حدود ۴۰ درصد از مجموع صید جنوب کشور به استان هرمزگان اختصاص دارد که این نشان دهنده جایگاه بسیار مهم استان هرمزگان در زمینه شیلات است.

وی ادامه داد: مسئله دادن اختیارات بیشتر به اداره کل شیلات هرمزگان به عنوان یکی از خواسته های جامعه صیادی این استان، مبحثی کارشناسی شده است که در راستای اجرای آن گام های خوبی برداشته خواهد شد.

حقیقی با اشاره به افزایش اعتبارات بنادر صیادی و ماهیگیری استان هرمزگان گفت: این کار در راستای تکمیل روند احداثبنادر صیادی در استان هرمزگان صورت گرفت و در حال حاضر بیش از ۲۰ بندر صیادی و ۸۴ مرکز صید در استان هرمزگان وجود دارد.

وی اضافه کرد: در طرح بندرصیادی شهر بندرعباس نیز احداثیک آکواریوم دیده شده که امیدواریم این مسئله با همکاری دستگاه های مرتبط محقق و به نمادی شهری برای بندرعباس تبدیل شود.

قائم مقام سازمان شیلات ایران به وجود اراضی مستعد پرورش میگو و دیگر گونه های آبزیان در استان هرمزگان اشاره کرد و افزود: با وجود این ظرفیت بزرگ می توان هرمزگان را به قطب پرورش میگو در منطقه و کشور تبدیل کرد که این کار با تدابیر و راهکارهای مناسب امکان پذیر است.

حقیقی تصریح کرد: پرورش ماهی در قفس نیز یکی از راهکارهای مناسب است که در سایر مناطق دنیا نیز مورد استفاده قرار می شود که باید میزان آن در استان هرمزگان نیز افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه صید فانوس ماهیان نیز ما باید از ظرفیت اقیانوس هند بیشتر استفاده کنیم چون در حال حاضر در این زمینه از سهمیه خود به میزانی بسیار کم استفاده می کنیم. در این مراسم پرویز محبی به عنوان مدیرکل جدید شیلات هرمزگان معرفی شد.

ارسال نظر