• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85210

تولید غلات دنیا امسال با ۸.۴ درصد افزایش به ۲۵۰۰ میلیون تن می‌رسد، اما در دیگر سو بارش‌های بی هنگام تدوام کاهش را در کشورهای آفریقایی به همراه دارد.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد فائو تولید غلات دنیا امسال با افزایش جدید به ۲۵۰۰ میلیون تن می‌رسد.

بر اساس این گزارش این افزایش ۸.۴ درصد بیش از تولید سال گذشته و ۶ درصد بالاتر از رکورد پیشین غلات در سال ۲۰۱۱ در دنیاست.

در حالی که پیش‌بینی تولید غلات دنیا افزایشی است، اما فائو از وضعیت نگران کننده ناامنی غذایی در چندین بخش از آفریقا و جاهای دیگر خبر داده است.

کاهش تولید کشاورزی در کشورهای آفریقای غربی مانند چاد، مالی، موریتانی، نیجر و سنگال تحت تاثیر بارش‌های دیرهنگام و قطع زودهنگام بارش‌ها روی داده است.

بر اساس این گزارش وضعیت کمبود تولید غلات در کشورهای آفریقایی طوری است که ناامنی غذایی و سوء تغذیه را در سال پیش‌رو برای این کشورها رقم می‌زند.

ارسال نظر