• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85049

هیات دولت ابلاغ کرد:

اختصاص ۸۱۴ میلیارد تومان یارانه برای نهاده‌های کشاورزی

اقتصادتایمز: معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه هیات دولت دولت مبنی بر اختصاص یارانه نزدیک به ۸۱۴ میلیارد تومانی برای نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال ۹۲ را برای اجرا ابلاغ کرد.

معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه هیات دولت دولت مبنی بر اختصاص یارانه نزدیک به ۸۱۴ میلیارد تومانی برای نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال ۹۲ را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارشاقتصادتایمز، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲.۸. ۲۹ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۹۴۲۴ مورخه ۱۳۹۲.۴. ۲ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ - یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری از محل جزء(۲) ردیف(۵۲۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح جدول زیر توزیع می شود.

جدول

۲ - سقف میزان توزیع و قیمت فروش انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی(ارگانیک) در سال جاری با رعایت صرفه و صلاح دولت از محل تولیدات داخلی و یا واردات توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود.

۳ - دستگاه مباشر تامین و توزیع کود شیمیایی وارداتی موظف است مشخصات کودهای مذکور از قبیل نوع، قیمت و آنالیز ترکیب کود را به صورت واضح و قابل رویت روی کیسه های کودشیمیایی درج نماید.

۴ - وزارت جهادکشاورزی مجاز است مابه التفاوت خرید و توزیع انواع کود شیمیایی از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۳۹۲.۶. ۱ را بر مبنای قیمت فروش سال ۱۳۹۱، موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۷۰۷ / ت ۴۸۲۶۹ه مورخ ۱۳۹۱.۵. ۷ از سرجمع اعتبارات یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی موضوع جدول بند(۱) تسویه نماید.

۵ - وزارت جهاد کشاورزی مجاز به جابه جایی بین مقادیر پیش بینی شده در جدول بند(۱) به شرط عدم تغییر در جمع مقادیر می باشد.

۶ - هزینه های مترتب بر عملیات تامین و توزیع انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی از جمله هزینه های مالی که مطابق قانون برعهده دولت است، در سقف تعیین شده در این تصویب نامه از محل اعتبار تعیین شده در جدول بند(۱) پرداخت می شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱۴ آذرماه جاری به وزارت جهادکشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است.

ارسال نظر