• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85000

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان پیش بینی کرد امسال حدود ۲ هزار تن ماهیان سردابی و گرمابی از مزارع جنوب کرمان برداشت شود که ۱۵۰۰ تن ماهی گرم آبی و بقیه سردآبی هستند.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از شیلات، آیین افزود: در جنوب کرمان ۳۲۵ واحد پروش ماهی گرم و سرد آبی شامل استخرهای دو منظوره، بند های سنگ سیمانی و مزارع پرورش ماهی وجود دارد.

وی گفت: ماهیان گرم آبی شامل کپور، فیتوفاگ، هامور است و قزل آلا جزء ماهیان سرد آبی منطقه محسوب می شود.

ارسال نظر