• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 84688

بر اساس آمار گمرک در آبان امسال ۱۷ هزار تن پسته و زعفران به ارزش ۱۶.۲ میلیون دلار به کشورهای دیگر صادر شده است.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از فارس، براساس آمار گمرک در آبان‌ماه سال جاری ۱۲.۴ هزارتن پسته خندان به ارزش ۹۸.۲ میلیون دلار به کشورهای دیگر صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است.

همچنین در آبان‌ماه امسال ۴ هزار و ۳۰۰ تن پسته ناخندان(دهان بسته) به ارزش ۳۰.۸ میلیون دلار و نیز مغز پسته تازه به وزن ۵۰۰ تن به ارزش ۷.۷ میلیون دلار صادر شده است.

براساس آمار گمرک معز پسته بدون پوست دوم به وزن ۲۰۰ تن و به ارزش ۵ میلیون دلار صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد از نظر وزنی و ۷ درصد از نظر ارزشی با رشد همراه بوده است.

*صادرات زعفران به ارزش ۱۶.۲ میلیون دلار در آبان

آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران حاکی است در آبان‌ماه امسال زعفران در بسته‌بندی ۱۰ تا ۳۰ گرمی به ارزش ۶.۸ میلیون دلار به کشورهای دیگر صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۸۵ درصد از نظر ارزشی همراه بوده است.

همچنین طی این مدت زعفران در بسته‌های بیش از ۳۰ گرم به ارزش ۹.۴ میلیون دلار به کشورهای دیگر صادر شده است که نسبت به سال گذشته با رشد ۸۳۳ درصدی همراه است.

آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که خرمای مضافتی و تازه یا خشک کرده به وزن ۳۴۰۰ تن به ارزش ۶.۴ میلیون دلار به کشورهای دیگر صادر شده که نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد کاهش داشته است.

همچنین در این مدت سایر خرما‌ها نیز به وزن ۳۸۰۰ تن به ارزش ۳.۸ میلیون دلار صادر شد.

همچنین آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران حاکی است در آبان‌ماه امسال ۹۰ هزار تن اوره به ارزش ۳۰ میلیون دلار صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۸۱ درصدی همراه بوده است.

ارسال نظر