• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 91105

گزارش تحلیلی اندیشکده شورای آتلانتیک منتشر شد:

اروپا در سال ۲۰۲۲؛ آینده‌های جایگزین

شصت و شش سال پس از امضا پیمان رم، اروپا با بزرگترین چالش های خود مواجه بوده و چه بسا این چالش ها پیچیده ترین نقطه عطف اروپا پس از جنگ جهانی دوم باشد. طیف های احتمالی آتی برای اروپا بسیار وسیع بوده که شامل همه چیز از جمله تولد دوباره این اتحادیه یا حتی فروپاشی آن می باشد. در واقع یک جهش قدرتمند به سوی همگرایی گسترده تر اروپا محتمل به نظر نمی رسد. اینگونه به نظر می ر سد گام های کوچکتری به سوی همگرایی بیشتر در اروپا اتخاذ شده است که اکثر آن در پاسخ به چالش های به خصوصی است که شامل کنترل های مرزی خارجی قدرتمندتر، ارتقای حاکمیت در منطقه یورو یا سیاست دفاعی و امنیتی مشترک بیشتر است.

اقتصادتایمز: شصت و شش سال پس از امضا پیمان رم، اروپا با بزرگترین چالش های خود مواجه بوده و چه بسا این چالش ها پیچیده ترین نقطه عطف اروپا پس از جنگ جهانی دوم باشد. طیف های احتمالی آتی برای اروپا بسیار وسیع بوده که شامل همه چیز از جمله تولد دوباره این اتحادیه یا حتی فروپاشی آن می باشد. در واقع یک جهش قدرتمند به سوی همگرایی گسترده تر اروپا محتمل به نظر نمی رسد. اینگونه به نظر می ر سد گام های کوچکتری  به سوی همگرایی بیشتر در اروپا اتخاذ شده است که اکثر آن در پاسخ به چالش های به خصوصی است که شامل کنترل های مرزی خارجی قدرتمندتر، ارتقای حاکمیت در منطقه یورو یا سیاست دفاعی و امنیتی مشترک بیشتر است.

 

اگر گزینه همگرایی متوسط باشد، آینده جایگزین آینده ای بوده که توسط یک شکست آشکار با همگرایی گذشته حاکم شده باشد.

پیروزی "مارین لوپن" در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ماه می می تواند اتحادیه اروپا را متلاشی کرده و آنرا به سوی مسیر فروپاشی هدایت کند اگر چه پیش بینی ها این موضوع را انتظار ندارند.

اروپا و به صورت بخصوصی اتحادیه اروپا با چالش هایی مواجه خواهد شد که به صورت کامل این منطقه را به سوی مسیر جدیدی هدایت می کند.

به طور مثال، اگر ایالات متحده خود را از اروپا خارج کند، آیا اروپا مجبور خواهد شد تا خود را با خواسته های روسیه تطبیق دهد یا اینکه این چالش به تغذیه همکاری امنیتی قدرتمندتر میان هسته اصلی این کشورها منجر شده تا ضعف ناتو را جبران کنند؟ و اگر اقتصاد اروپا همچنان به مسیر رشد آهسته خود ادامه دهد، آنها قادر خواهند بود تا به چالش هایی که با آن مواجه هستند مقابله کنند؟

بزرگترین چالش های اروپا

اجماع ضعیف برای همگرایی بزرگتر، ریشه در یکی از بزرگترین چالش هایی که اروپا امروز با آن مواجه است، دارد: آشفتگی اقتصادی و فشردگی اجتماعی میان جامعه و دولت. همانند آمریکا، اقتصاد اروپا نیز از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ به شدت ضربه دید. حتی پیش از آن نیز تولید ناخالص داخلی به ازای هر شخص نیز کاهش داشته و به تازگی و اخیرا به سطح قبل از سال ۲۰۰۸ رسیده که این موضوع چندین سال پس از آنکه آمریکا به رشد اقتصادی پیشین خود بازگشته، حاصل شده است.

با وجود آنکه برخی نابرابری ها میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی سال های اخیر کاهش یافته اما شاهد رشد نابرابری ها در داخل این کشورها هستیم.

برای دریافت متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید.

 

ارسال نظر