• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 87340

یک روزنامه رژیم صهیونیستی اعلام کرد: تظاهرات هزاران کارگر مهاجر آفریقایی در رژیم صهیونیستی و اعتصاب غیر رسمی بسیاری از رستوران‌ها، کافه‌ها، هتل‌ها و شرکت‌های سرایداری تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از هاآرتص رژیم صهیونیستی، روز یکشنبه ۱۵ دی ماه دهها هزار مهاجر آفریقایی در برابر تلاش برای جمع‌آوری و ارسال آنها به مرکز بازداشت، تجمع اعتراض آمیزی را در میدان رابین تل آویو برگزار کردند.

معترضان در تجمع تل آویو، که همزمان با تجمعات اعتراضی دیگری در چندین شهر رژیم صهیونیستی برگزار شد، شعار می دادند: «بله به آزادی، نه به زندان».

صدها نفر از مهاجران به طور جداگانه تظاهرات جداگانه‌ای در ایلات شهر تفریحی ساحلی که در آن بسیاری از پناهجویان آفریقایی و یا مهاجران کار در صنعت گردشگری آن مشغول به کار هستند، برگزار کردند.

برآورد می‌شود، تنها نزدیک به ۴۹ هزار پناهجو که از کشورهای اریتره و سودان مهاجرت کرده و در رژیم صهیونیستی زندگی می‌کردند، طی دو هفته گذشته بازداشت شده یا به آنها دستور داده شده تا خود را به یک مرکز بازداشت معرفی کنند.

از سوی سازمان دهندگان تظاهرات به کارگران اریتره‌ای و سودانی گفته شده است، تا فعالیت‌های کاری خود را از روز یکشنبه تا روز سه شنبه متوقف کند.

انتظار می‌رود این اعتصاب غیر رسمی بسیاری از رستوران‌ها، کافه ها، هتل‌ها و شرکت‌های سرایداری به کار گیرنده این مهاجران آفریقایی را تحت تاثیر قرار دهد.

یک فعال حقوق بشری که در تظاهرات شرکت داشت، گفت: ما از خطرات قابل توجه برگزاری اعتصاب که ممکن است، باعثاز دست رفتن شغل و درآمد ما شود، آگاهیم.

تظاهرات کنندگان قصد دارند، با نماینده سازمان ملل در امور پناهندگان و سفارت خانه‌های خارجی مستقر در رژیم صهیونیستی تماس حاصل کرده و از وی برای اعمال فشار از سوی جامعه جهانی برای وادار کردن این رژیم به پذیرش سهم خود در قبال پناهجویان درخواست کمک کنند.

ارسال نظر