• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 87199

اتباع رومانی و بلغارستان می توانند بدون محدودیت در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا کار کنند.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از بی بی سی، اتباع رومانی و بلغارستان می توانند بدون محدویت در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا کار کنند. زمانی که این دو کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی به اتحادیه اروپا محلق شدند، محدودیت های موقتی بر این کشور در خصوص کار کردن اتباع آنها در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا اعمال شد اما این محدودیت ها برداشته شده است. شماری از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله انگلیس تنها تحت شرایط سختی به اتباع دیگر کشورها اجازه کار می دهند. این نگرانی وجود دارد که روند مهاجرت از این دو کشور فقیر اروپایی به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا تشدید شود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که مهاجرت از این کشورها به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نه تنها از نظر اقتصادی جنبه مثبت ندارد بلکه برای کشورهای میزبان نیز هزینه های اضافی را در بر خواهد داشت زیرا مهاجران این کشورها از نظر اقتصادی کارایی ندارند.

" دمیان دراگیچی "، مشاور نخست وزیر رومانی گفت: مردم انگلیس بیش از متکدیان کشورهای شرق اروپایی، باید نگران بانکدارانی باشند که میلیون‌ها پوند به جیب می‌زنند.

ارسال نظر