• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85605

موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه اعلام کرد تولید صنعتی فرانسه در ماه اکتبر ۰.۳ درصد کاهش یافت.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از رویترز، کاهش تولید صنعتی فرانسه در ماه سپتامبر نیز با بازنگری در آمار قبلی، ۰.۳ درصد اعلام شد. شاخص تولید صنعت کارخانه‌ای فرانسه در همین مدت ۰.۴ درصد افزایش داشت و این در حالی است که این شاخص در ماه سپتامبر بر اساس آمار بازنگری شده، ۰.۵ درصد کاهش نشان می‌داد.

۱۷ کارشناس مسائل اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که تولید صنعتی فرانسه در ماه اکتبر به طور متوسط ۰.۱ درصد افزایش یابد.

پیش‌بینی‌های این کارشناسان بین ۰.۳ - درصد تا ۰.۸ + درصد بود.

پیش از این، آمار مربوط به ماه سپتامبر برای تولید صنعتی و تولید کارخانه‌ای به ترتیب ۰.۵ و ۰.۷ درصد کاهش اعلام شده بود.

طی سه ماه، تولید در بخش صنعت کارخانه‌ای ثابت بود، اما در مجموع بخش صنعت فرانسه ۰.۶ درصد کاهش داشت.

در این دوره زمانی، تولید در بخش تجهیزات حمل و نقل ۲.۶ درصد افزایش داشت، اما در دیگر محصولات صنعتی ۰.۲ درصد کاهش داشت.

تولید در بخش‌های تجهیزات الکترونیکی، الکتریکی، فناوری اطلاعات و ماشین‌آلات ۰.۲ درصد کاهش داشت.

موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی افزود تولید کارخانه‌ای سه ماه گذشته نسبت به همین دوره زمانی در سال گذشته ۱.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

ارسال نظر