• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85192

بر اساس ارزیابی مراجع مالیاتی و گمرکی روسیه، بودجه ملی روسیه ممکن است در سالهای ۲۰۱۶-۲۰۱۴ به میزان ۱.۷ تریلیون روبل معادل ۵۱.۵ دلار کاهش یابد.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از راشا تودی، بر اساس ارزیابی مراجع مالیاتی و گمرکی روسیه، بودجه ملی روسیه ممکن است، در بین سالهای ۲۰۱۶-۲۰۱۴ به میزان ۱.۷ تریلیون روبل معادل ۵۱.۵ دلار کاهش یابد.

احتمال دارد، در طرح بودجه راهبردی روسیه تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۳۳۸ میلیارد روبل(معادل ۱۰.۲ میلیارد دلار) از درآمد بودجه روسیه در سال ۲۰۱۴، حدود ۵۶۲میلیارد روبل در سال ۲۰۱۵ و ۷۹۲ میلیارد روبل در سال ۲۰۱۶ حاصل نشود.

آنتوان سیلیوانف وزیر امور مالی روسیه در این باره گفت: در طی سه سال آینده هیچ درآمد اضافه‌ای برای بودجه وجود نخواهد داشت.

ارسال نظر