• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 91065

یارانه معوق قیمت‌های تکلیفی انرژی با اوراق خزانه تسویه می‌شود

تهاتر 492 میلیارد تومان بدهی دولت با یک نهاد و 6 شرکت خصوصی

مصوبه هیات وزیران برای تهاتر مطالبات یک نهاد عمومی و ۶ بخش خصوصی با سازمان امور مالیاتی و خصوصی سازی ابلاغ شد.

به گزارش آژانس خبری اقتصادتایمز، هیات وزیران در جلسه 17 بهمن ماه 1395 به پیشنهاد شماره 75905/57 مورخ 6 مرداد ماه 1395 وزارت امور  اقتصادی و دارایی و به استناد بند پ ماده 2 و ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 تصویب کرد، مطالبات یک نهاد عمومی و ۶ شرکت بخش خصوصی از دولت با مطالبات همان بخش با سازمان‌های امور دارایی و خصوصی سازی تهاتر شود.

براساس این مصوبه مطالبات ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و شرکت های تولید برق عسلویه مپنا، تولید برق سنندج مپنا، پرشیان فولاد،گهر انرژی سیرجان،تولید نیروی جنوب شرق صبا و تولید نیروی برق دماوند از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به مبلغ 492 میلیارد و 446 میلیون و 347 هزار و 357 تومان و 6 ریال تهاتر می‌شود.

شناسه ملی عنوان شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر(ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار
14003127610 ستاد اجرایی فرمان امام(ره) بابت بدهی شرکت مهندسی ری نیرو شرکت برق منطقه ای تهران 663.961.027.000 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 10.8004 مورخ 95.4.26
10102931830 شرکت تولید برق عسلویه مپنا شرکت توانیر 680.253.031.103 سازمان امور مالیاتی کشور نامه شماره د.233.21393 مورخ 95.5.25
10860220367 شرکت تولید برق سنندج مپنا شرکت مدیریت شبکه برق ایران 178.148.502.678 سازمان امور مالیاتی کشور نامه شماره ص.112.1638 مورخ 95.5.16
10102366700 شرکت پرشیان فولاد شرکت مدیریت شبکه برق ایران 1.481.512.703.390 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 50.7984 مورخ 95.4.24
10861373554 شرکت گهر انرژی سیرجان شرکت مدیریت شبکه برق ایران 419.640.530.680 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 50.6445 مورخ 95.4.2
10430346315 شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا شرکت مدیریت شبکه برق ایران 368.226.319.008 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 50.6447 مورخ 95.4.2
10861977157 شرکت تولید نیروی برق دماوند شرکت مدیریت شبکه برق ایران 1.132.721.359.717 سازمان امور مالیاتی کشور نامه شماره 146.9076.46 مورخ 95.5.23

جمع: 4.924.463.473.576 ریال

در این مصوبه آمده است: شرکت های برق منطقه ای تهران،مدیریت شبکه برق ایران و مدیریت تولید،انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول فوق الذکر می شوند و مکلفند، ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

همچنین سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند، ارقام مندرج در جدول فوق الذکر را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

در ادامه این مصوبه عنوان شده که « بر اساس آیین نامه اجرایی بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 1395 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 53944/ت53316 ه مورخ 10 مرداد ماه 1395 مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی با تایید سازمان حسابرسی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.»

مصوبه هیات وزیران برای تهاتر مطالبات هفت نهاد عمومی و بخش خصوصی با سازمان های امور مالیاتی و خصوصی سازی امروز با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.

 

ارسال نظر