• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 88054

نتایج یک پژوهش حاکی از آن است که می‌توان الگوهای رشد را از کمتر از دو ماهگی در شیرخواران مشاهده کرد.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، نتایج یک پژوهش که با همکاری دانشکده‌ پرستاری دانشگاه " Case Western Reserve " و دانشگاه ایالتی تنسی انجام شده حاکی از آن است که می‌توان الگوهای رشد را از کمتر از دو ماهگی در شیرخواران مشاهده کرد. غذای مصرفی توسط مادر در دوران بارداری بر وضعیت هورمونی نوزاد و قدرت احساس رضایت از گرسنگی نوزاد تاثیرگذار است.

تقریباً از بدو تولد، به سرعت ظهور این الگوی رشد در منحنی‌ها و چارت‌ رشد در مورد وزن بیش از قد قابل مشاهده است.

به نقل از سایت هلثنیوز، آنالیز پرونده‌ کودکان سالم و نوزادانی که وزن طبیعی داشته و شاخص جرم بدن(BMI) درآنها در صدک ۱۷ ‌است نشان می‌دهد که درحدود ۲ ماهگی میزان رشد کفه‌ای می‌شود و به ندرت ضمن ۵ سال آینده انحراف پیدا می‌کند.

به گفته محققان، نوزادان دارای اضافه وزن یا چاق چند ماه بعد و در حدود سن‌ ۱۴ ماهگی از صدک ‌۱۷ می‌گذرند و وقتی الگوهای رشد BMI پایش می‌شود این صعود به‌ سمت بالا ادامه می‌یابد.

پژوهشگران دریافته‌اند که از سن ۵ سالگی، کودکانی که دارای وزن طبیعی بوده‌اند از زمان تولد نسبت به نوزادانی که دارای اضافه وزن بوده و چاق یا به شدت چاق تلقی می‌شدند، به‌ صورتی متفاوت رشد کرده‌اند.

پژوهشگران بر‌اساس یافته‌های پژوهش پیشین، تصور می‌کنند که غذای مصرفی توسط مادر در دوران بارداری بر وضعیت هورمونی نوزاد و قدرت احساس رضایت از گرسنگی نوزاد تاثیر دارد.

این محققان معتقدند از آنجا که این الگوها معمولاً پیش از این که کودکان شروع به ‌خوردن غذای جامد می‌کنند، انجام می‌شود ممکن ‌است الگوهای رشد اوایل زندگی، اطلاعات مهمی در مورد مسایل بهداشتی آینده‌ شخص ارائه دهد.

ارسال نظر