• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 87401

یک روان‌شناس با اشاره به مضر بودن قرص‎های شیمیایی مصرفی توسط دانشجویان و دانش‎آموزان در شب‏های امتحان، گفت: این قرص‎ها قدرت حافظه را افزایش نمی‎دهد.

به گزارشاقتصاد تایمزعباس عزیزخانی در گفت‌وگو باایسنا منطقه زنجان، افزود: برخی دانش‎آموزان و دانشجویان در زمان امتحانات قرص‎هایی را استفاده می‎کنند که سبب کم شدن زمان خواب آن‌ها می‌شود و طبق شایعات این قرص‎ها سبب افزایش قدرت حافظه می‌شود در حالی که مستندات علمی موجود این شایعات را رد می‎کند و فقط سبب کم شدن زمان خواب می‌شود که هنگام خواب‌آلودگی تمرکز کم شده و سبب کاهش یادگیری می‌شود، البته باید تاکید کرد که مصرف این قرص‎ها در درازمدت بسیار مضر است و مصرف آن به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود، زیرا این قرص‎های شیمیایی، اعتیادآور هستند.

وی تصریح کرد: در رویکرد جدید آموزش و پرورش، امتحان نیز جزیی از یادگیری محسوب می‌شود و نگاه به امتحان به صورت قبل، دیگر سنتی نیست که هدف آن فقط مچ‎گیری دانش‎آموز باشد، لذا در طرح‎های جدید استرس امتحانات معنایی ندارد.

این روان‌شناس خاطرنشان کرد: داشتن استرس برای امتحانات یک امر ضروری است و فقط باید به دنبال کاهش استرس مضر بود، زیرا اگر استرس وجود نداشته باشد یادگیری صورت نمی‎گیرد، لذا به معلمان و اساتید دانشگاه توصیه می‌شود نگاهی جدید بر پایه آموزش داشته باشند تا یادگیری مفید انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید فشار مضاعفی به دانش‌آموزان و دانشجویان در حین امتحانات وارد کرد، گفت: با ایجاد فضایی آرام می‌توان شرایطی را فراهم کرد تا دانش‌آموزان به‌ صورت منطقی با موضوع امتحان برخورد کرده و این ایام را پشت سر بگذارند.

ارسال نظر