• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 86796

معاون امور جوانان مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان گفت: در چند دهه اخیر با طولانی شدن دوران آموزش و تمایل جوانان به ادامه تحصیل و طی نمودن تحصیلات تکمیلی از یک طرف و دشوار شدن شرایط ازدواج و تشکیل خانواده از طرف دیگر، دوران جوانی در جمهوری اسلامی ایران مانند سایر کشورها طولانی تر شده و ورود جوانان به دوران پذیرش مسئولیت‌ها و تکالیف بزرگسالی به تعویق افتاده است.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، سطوتی با اشاره به تفاوت تعاریف سنتی و مدرن از جوانی افزود: امروز توجه به مسئله جوانان و حساسیت‌های موجود بر روی آن بیش از گذشته است و شاید علت این توجه ویژه تغییر نگرش‌ها نسبت به مسئله جوانان و تغییر تعاریف ارائه شده برای آن باشد که اگر بخواهیم براساس تعاریف سنتی و ما قبل مدرن با این مسئله برخورد کنیم، گروه هدفمان محدود به افراد کمتری می شود که هنوز تجربه شغلی مستقل و تجربه تشکیل خانواده و پذیرش مسئولیت را نداشته‌اند.

وی اظهار کرد: اگر بخواهیم براساس تعاریف مدرن با آن برخورد کنیم افراد بیشتری را در بر می گیرد که به علت اشتغال به تحصیل در مدرسه یا دانشگاه، گذراندن دوران سربازی و عدم استطاعت مالی، هنوز موفق به تشکیل خانواده نشده و سن و سال آنها هم بالاتر از جوانان دوران گذشته است. اگر بخواهیم براساس نظریات و تعاریف پسامدرنیستی با این مسئله برخورد کنیم، گروه هدفمان بسیار بزرگتر می شود و حتی افراد متاهل، دارای شغل، مسکن و تامین اجتماعی را هم در بر می‌گیرد.

معاون امور جوانان مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی با اشاره به مطالعه تطبیقی که در مفهوم جوان و جوانی انجام داده است، گفت: در این تحقیق دامنه بحثرا همان تعریف مفهوم جوان و جوانی در چهارچوب مباحثو واقعیت‌های دوران مدرن بویژه تعاریف و مفاهیم ارائه شده علمی، مدیریتی، نظری و عملیاتی سه دهه اخیر در نظر گرفته‌ام و تلاشم بر این است که با اشاره به رویکردهای متداول به تعریف جوان و جوانی در نزد دانشمندان و صاحبنظران علوم و تخصص‌های مختلف، تعاریف موجود نزد سیاستگذاران، برنامه ریزان، مدیران و دیوانسالاران نظام های حکومتی را مورد بحثو بررسی قرار دهم.

وی با بیان این که بستگی دارد با چه رویکردی به بررسی موضوع جوانان بپردازیم، تصریح کرد: این تعاریف در ذهن عامه جامعه متبادر می شود. مثلا در بسیاری از رشته های علمی و دانشگاهی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، جمعیت شناسی، جرم شناسی، حقوق، مطالعات دینی و فرهنگی، زیست شناسی و فیزیولوژی، اصطلاح یا مفهوم جوان و جوانی کاربرد دارد و متخصصان هر رشته رویکرد خاص خودشان را دارند. در کل اگر بخواهیم رویکردهای رایج و غالب در این زمینه را بررسی کنیم رویکردهایی چون رویکرد روان شناختی، رویکرد جامعه شناختی، رویکرد جمعیت شناختی، رویکرد حقوقی، رویکرد زیست تنکرد شناختی، رویکرد دینی اسلامی، رویکرد عرفانی، رویکرد پسا مدرنیستی و رویکرد جامع نگر را می‌توان نام برد.

سطوتی با بیان این که جوان و جوانی در نظام دیوان سالاری و برنامه ریزی کشورها رویکردی جامع نگر دارد، گفت: در تعیین این گروه سنی به عنوان گروه سنی جوانان، اهداف آماری و برنامه ریزی و رعایت هماهنگی و تطابق با نظام برنامه ریزی کشور کاملا مد نظر قرار گرفته و رویکرد حاکم بر این تصمیم گیری از همان سال اول تاسیس نهاد متولی امور جوانان، رویکرد جامع نگر بوده است.

وی افزود: با تاسیس شورای عالی جوانان در سال ۷۱ به عنوان نهاد خاص و متولی امور جوانان، مسئولان و دست اندرکاران امور جوانان کشور به ارائه تعریف ملی و مشخص از گروه سنی جوانان پرداختند تا بتوانند چارچوب‌های لازم برای سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدام در این حوزه را مشخص کنند و امکان ارزشیابی عملکرد و اقدامات ملی در حوزه جوانان را فراهم سازند.

سطوتی با اشاره به تعریف شورای عالی جوانان از جوانی اظهارکرد: ببینید در سال ۱۳۷۱ برای اولین بار گروه سنی ۱۲ تا ۲۵ سال به عنوان جوانان در جمهوری اسلامی ایران مطرح شدند و این مسئله مبنایی برای برنامه ریزی و ساماندهی امور جوانان شد، البته در این تعریف مقرر شد که نوجوانان هم باید در سیاستگذاری‌های شورا و کمیسیون‌ها مورد توجه قرار گیرند و کمیسیون‌های اشتغال و ازدواج در سیاستگذاری و برنامه ریزی‌های خود تا سن ۳۰ سالگی را مد نظر قرار دهند.

وی افزود: در سال ۱۳۸۴ در این تعریف بازنگری شد و گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال به رسمیت شناخته شد. این تغییر به علت تکامل در رویکردها بود. در تصمیم گیری سال ۸۴ با لحاظ کردن مسائل اجتماعی نوپدید که رسیدن به سن ازدواج و تشکیل خانواده را به تعویق انداخته، دامنه سنی از ۲۵ تا ۲۹ سال امتداد یافت.

معاون امور جوانان مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به تعاریف جوان در کشورهای دیگر، تصریح کرد: بیشتر کشورهایی که به طور نظام مند و نهادینه و روش مند با مسئله جوانان برخورد داشتند، نسبت به تعریف گروه هدف، سیاست‌ها و برنامه‌های جوانان اقدام کرده‌اند. مثلا استرالیا ۱۲ تا ۲۵ سال، ایتالیا ۱۵ تا ۲۴ سال، انگلستان ۱۳ تا ۱۹ سال، آلمان ۱۵ تا ۲۴ سال، ترکیه ۱۵ تا ۲۵ سال، روسیه ۱۴ تا ۳۰ سال و فرانسه ۱۶ تا ۲۶ سال را به عنوان تعریف ملی از جوان به رسمیت می شناسند.

وی با بیان که تعریف سازمان ملل متحد ازجوانانی در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله است، اظهارکرد: در مطالعه ای که سازمان ملل متحد با عنوان وضعیت جهانی جوانان در دهه ۱۹۹۰ انجام داد، این تعریف را از جوانان ارائه کرد: «جوانی مرحله‌ای انتقالی از علایق و آسیب پذیری‌های دوران کودکی به حقوق و مسئولیت‌های دوران بزرگسالی است. جوانی، مرحله تکالیف و مشکلات جدید است و نوجوانی معمولا دورانی موقت شناخته می شود که طی آن جامعه فرد را دیگر یک کودک نمی‌داند، ولی در عین حال به او موقعیت کامل یک بزرگسال را اعطا نمی کند. جوانان در موقع بلوغ معمولا از موقعیت کامل بزرگسالان و حقوقی مانند تشکیل خانواده، اشتغال به کار و حقوق سیاسی برخوردار نیستند. قبل از اینکه جوان فرصت داشته باشد از این مرحله انتقالی که جوانی نامیده می شود عبور کند، اغلب با مشکلات گوناگونی در زمینه های بهداشت، مسائل خانوادگی، مسائل آموزشی، رشد و پیشرفت مواجه می شود.

وی افزود: البته باید توجه داشت که تعاریف نهادهای بین المللی متفاوت است. مثلا کنوانسیون حقوق کودک شخص زیر ۱۸ سال را کودک می داند. تعاریف جوان بسته به شرایط متغیر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متفاوت است. تنوع و تفاوت در تعاریف ارائه شده از مفهوم جوان و جوانی در سازمان های بین المللی به اقتضای اهداف و کارکردهای خاص خود است. این نهادها با رویکردهای خاص به موضوع جوانان ورود پیدا می کنند. در سطح ملی هم این تنوع و تفاوت قابل توجیه است. ببینید اگر سازمان جهانی بهداشت اشخاص ۱۳ تا ۲۴ سال را جوان می داند، دبیرخانه ملل متحد و یونیسف افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله را به رسمیت می شناسد.

معاون امور جوانان مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان با بیان این که براساس تحقیق انجام شده، تفاوت در تعاریف ملی ارائه شده از مفهوم جوانان در کشورهای مختلف از تفاوت در ارزش‌ها، ساختارها و شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آنها ریشه می گیرد، گفت: نتیجه اصلی و عملی این تحقیق لزوم بازاندیشی و بازنگری در تعریف ملی از مفهوم جوان و جوانی بر اساس ویژگی ها، زیرساخت‌ها و مشخصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور و با ملاحظه نیازهای حال و آینده جوانان است.

وی با بیان این که مشکلاتی مانند اشتغال، ازدواج و مسکن بسیاری از جوانان ایرانی را حتی تا مرز ۳۵ سالگی همراهی می کند، تصریح کرد: در این شرایط اگر ازدواج و اشتغال و داشتن سرپناه مستقل را از ویژگی‌های ورود به دوران بزرگسالی بدانیم، باید بپذیریم که بخش عظیمی از جمعیت کشور که هفت سال پیش ۱۵ تا ۲۹ سال بودند امروز ۲۰ تا ۳۵ ساله هستند و هنوز در شرایط دوران جوانی قرار داشته و نیاز به برنامه‌های حمایتی از سوی دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران دارند.

ارسال نظر