• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 86358

استاندار تهران درباره طرح‌های مسکن از جمله طرح مسکن اجتماعی، مسکن مهر و مسکن ویژه در تهران، گفت: ابعاد مسکن اجتماعی باید مشخص و وزارت مسکن و شهرسازی نیز موظف به تشریح جزئیات آن برای مردم است.

به گزارشاقتصاد تایمزسید حسین هاشمی در گفت‌وگو باایسنا، با بیان اینکه باید ابعاد موضوع مسکن اجتماعی مشخص شود تا درباره آن تصمیم‌گیری کنیم، گفت: ممکن است به شکل جدیدی ارائه شود، اما هنوز تصمیم‌گیری دقیقی صورت نگرفته و اجرای این طرح به نظر وزارت مسکن و شهرسازی و دولت بستگی دارد.

وی با بیان اینکه این گونه احداثمسکن در دنیا عملیاتی شده است، گفت: در بیشتر کشورهای اروپایی این‌گونه مسکن‌ها وجود دارد و اگر می‌خواهیم برای نسل جوان تامین مسکن کنیم، روش‌های خوبی است. اما مردم باید از جزئیات این گونه طرح‌ها مطلع شوند.

استاندار تهران همچنین تاکید کرد: برای اطلاع‌رسانی بهتر و دقیق‌تر، وزارت مسکن و شهرسازی باید ابعاد موضوع را مشخص کند و بر اساس اطلاعاتی که من از سایر کشورها دارم، این گونه طرح‌ها اجرا شده و موفق هم بوده است.

هاشمی درباره مسکن مهر نیز گفت: مسکن مهر طبق تعهداتی که صورت گرفته، انجام خواهد شد و درباره مسکن ویژه که در چندین نقطه تهران جایابی شده بود، بر اساس تعهدی که برای دولت ایجاد شده، ادامه خواهد یافت و متوقف نخواهد شد.

ارسال نظر