• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85603

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: مواد روان‌گردان و آئین‌های ساخته دست بشر، سلامت معنوی او را تامین نمی‌کند.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل ازفارس، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح یزدی در نخستین همایش سلامت معنوی درباره ضرورت پرداخت به مباحثسلامت معنوی گفت: درباره معنویت می‌توان ۲ رویکرد متفاوت را تمیز داد. یک نوع رویکرد به معنویت براساس دیدگاه مادی و دنیوی است که انسان را موجودی مادی می‌داند و هدف آن رفاه زندگی دنیوی است و سلامت در همین محدوده تعریف می‌شود.

وی افزود: براساس این دیدگاه انسان باید بهترین برخورداری‌ها را از زندگی دو روزه دنیوی داشته باشد.

مصباح یزدی اظهار داشت: علاوه بر بعد سلامت جسمی به نظر می‌رسد که چیزهای دیگری تحت عنوان ناهنجاری‌های روانی نیز وجود دارد.

وی افزود: برای حل این مشکلات نیز به بعد دیگری توجه می‌شود و آن سلامت روانی است.

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: علاوه بر این دو بعد هم سلامت اجتماعی مطرح است که براساس آن تعریف سلامت مربوط به روابط بین فردی است.

وی ادامه داد: اما باز به نظر می‌رسد هنوز مشکلاتی باقی است و هدف تامین نشده و آن معنی‌داری زندگی است.

وی افزود: برای همین ضرورت بعد چهارم یعنی سلامت معنوی است.

عضو گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم شهید بهشتی گفت: در این نگاه تعریف انسان تغییر پیدا کرده اما هدف همان تعیین رفاه دنیوی است.

وی افزود: یافتن معنای زندگی ناشی از این نگاه است که من دنبال هدف هستم اما آن را پیدا نمی‌کنم.

مصباح یزدی تصریح کرد: سرگرمی‌های مختلف مانند داروهای روان‌گردان که در غرب از آن زیاد استفاده می‌شود، می‌توان مشکلات را به طور موقتی حل کند.

وی افزود: این روش‌های آثار جانبی فراوانی دارند.

مصباح یزدی اظهارداشت: راه حل دیگر در سرگرم‌کردن به چیزهایی مانند معنویت‌های کاذب و آئین‌های ساخته دست بشر است.

وی گفت: اگر هدف تمدد اعصاب باشد در نگاه اول مشکل از روش‌های مختلف قابل حل است.

وی ادامه داد: در سلامت معنوی نمی‌توان احساس آرامش و امید به آینده دل خوش کرد.

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: ما دوران جنینی را جزء زندگی حساب نمی‌کنیم در حالی که حالات خلقی مادر و جنین در این دوران تاثیر زیادی بر زندگی فرد دارد.

ارسال نظر