• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85589

سنجش بینایی و شنوایی رایگان در سر‌اهای محلات منطقه ۵ انجام می شود.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از باشگاه خبرنگاران، با توجه به اهمیت بینایی و شنوایی کودکان در سنین پائین، اداره آموزش های شهروندی منطقه ۵ اقدام به سنجش بینایی و شنوایی رایگان درخانه های کودک سرای محله اکباتا‌ن و اباذ‌ر می نماید. این سنجش، روز شنبه مورخ ۲۳ آذر ماه از ساعت ۱۱ الی ۱۳ انجام خواهد شد.

شایان ذکر است سنجش فوق که شامل بینایی و شنوایی است توسط پزشک متخصص صورت می گیرد.

ارسال نظر