• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85213

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: این سازمان برای تحول و نوآوری در حوزه IT و ارائه خدمات نوین به مخاطبان خود آمادگی دارد.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل ازایسنا، محمدحسن زدا در همایش سراسری مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان این مطلب، اظهار کرد: رویکردهای جدیدی در حوزه IT این سازمان روی داده و به زودی شاهد اتفاقات بزرگی در تأمین‌اجتماعی خواهیم بود.

وی افزود: تهیه مقدمات و شروع پرداخت و دریافت به صورت غیرحضوری، پایلوت طرح‌های ارائه لیست حقوق از طریق اینترنت، ارائه اطلاعات سوابق پرداخت حق‌بیمه کشوری به بیمه‌شدگان، تشکیل پرونده‌های بیمه‌شدگان به صورت الکترونیکی و سیستم متمرکز، کنترل و مدیریت تغییرات سوابق ساماندهی‌شده در واحدهای اجرایی در سازمان تأمین‌اجتماعی درحال انجام است.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: سامانه متمرکز بیمه بیکاری، امکان دریافت و رسیدگی به اعتراضات سوابق بیمه‌شدگان به صورت اینترنتی و انعقاد تفاهم‌نامه و تعامل اطلاعات با سازمان‌ها و نهادهای موردنظر در سازمان تأمین‌اجتماعی به منظور ارائه خدمات غیرحضوری به صورت پایلوت درحال اجرا است.

زدا اظهار کرد: نامنویسی متمرکز مخاطبان تأمین‌اجتماعی، تخصیص شماره تأمین‌اجتماعی SSN، تشکیل پرونده الکترونیکی، راه‌اندازی مرکز داده سازمان تأمین‌اجتماعی(دیتاسنتر)، سیستم کنترل روند بازرسی از دفاتر قانونی با رویکرد متمرکز، نامنویسی متمرکز کارگاه و تخصیص شماره کارگاه تأمین‌اجتماعی SSWN، بررسی استحقاق درمان مخاطبان از طریق سیستم‌های متمرکز در تمامی مراکز درمانی از برنامه‌های حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی در بخش IT و خدمات غیرحضوری است.

وی تصریح کرد: سامانه متمرکز محاسبه پرداخت مستمری، ابلاغ الکترونیکی صورت‌حساب‌های کارگاه، مطالعه و بررسی مکانیزم پیاده‌سازی طرح تأمین‌اجتماعی همراه، به منظور تکریم واقعی بیمه‌شدگان و کارفرمایان و مخاطبان سازمان تأمین‌اجتماعی انجام خواهد شد.

ارسال نظر