• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85014

قائم مقام شرکت بهره‌برداری متروی تهران گفت: در حال حاضر سر فاصله حرکت قطارها در خطوط مختلف بیشتر از ظرفیتی است که در ناوگان مترو وجود دارد.

به گزارشاقتصاد تایمزعباباف در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، افزود: امروز ناوگان ریلی پایتخت از ۳۷۴ واگن مترو در سال ۸۴ با حدود سه برابر افزایش به هزار و صد واگن رسیده است.

وی تصریح کرد: اگرچه با افزایش تعداد قطارها کاهش سرفاصله حرکت قطارها خیلی تغییر نکرده است اما در خط هروی حرکت از ۸ دقیقه به ۶ دقیقه کاهش یافته است.

وی گفت: در حال حاضر سر فاصله حرکت قطارها در یک ۴ دقیقه و در خط دو ۴ دقیقه، خط ۵، هفته دقیقه و خط چهار ۶ دقیقه و در خط ۳ حدود ۲۰ دقیقه است.

وی خاطرنشان کرد: با ا فزایش تعداد واگن‌ها می‌توانیم این زمان‌هارا تا دو دقیقه کاهش دهیم تا ازدحام جمعیت در ایستگاه‌ها نیز کاسته شود.

ارسال نظر