• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 84056

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش گفت: نظام رتبه بندی معلمان که در حال حاضر سیر اصلاحش را طی می کند تا سال آینده اجرا خواهد شد.

به گزارشاقتصاد تایمزسید محمد بصطایی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: در خصوص بحثرتبه بندی معلمان در هیئت دولت اشکالاتی گرفته شد که مقرر شد از سوی کارشناسان اصلاحات لازم بر این اشکالات صورت گیرد.

وی ادامه داد: اصل نظام رتبه بندی معلمان مورد تایید و ضرورتی برای نظام آموزش است و امیدواریم تا پایان سال اصلاحات لازم بر این نظام صورت گیرد.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: با صورت گرفتن اصلاحات این نظام از سال آینده اجرا خواهد شد.

ارسال نظر