• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 84034

یک عضو شورای شهر تهران در خصوص ارزیابی نحوه اجرای مدیریت پسماند شهری، گفت: به عنوان یک شهروند و عضو شورای شهر عملکرد شهرداری در جمع‌آوری رضایت بخش بوده است اما برای تفکیک و استفاده درست از زباله‌ها راه نرفته زیادی داریم.

به گزارشاقتصاد تایمزاقبال شاکری در گفت‌وگو با ایسنا، ‌ گفت: اگرچه شهرداری در این خصوص اهتمام خاصی به خرج داده است ولی تفکیک پسماند از مبدا هنوز شکل مشخصی به خود نگرفته است و تفکیک بیشتر در مقصد انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: مسئله تفکیک پسماند از مبدا مسئله‌ای است که فکر شهرداری و شورای شهر را به خود مشغول کرده است و باید تدبیری اتخاذ شود که این منبع گسترده که می‌توان از آن استفاده‌های گوناگونی کرد به شکل بهتری مدیریت شود.

شاکری با بیان اینکه پیشنهادی مبنی بر تبدیل مواد پلاستیکی به مایعات سوختی به شورا ارایه کرده است، گفت: این طرح مورد استقبال مدیریت خدمات شهری قرار گرفت و در حال حاضر هم مقدمات این طرح در دانشگاه امیرکبیر فراهم شده است و در حالت نیمه صنعتی هم در پالایشگاه آبادان انجام شده است و در اولین فرصت این طرح به شهرداری ارایه می‌شود تا این منابع برای تولید انرژی استفاده شود.

وی ادامه داد: در بحثجمع‌آوری زباله در بعضی مناطق، ساعت جمع‌آوری و استقرار مخازن مسائل و مشکلاتی وجود داشت که در جلسه شورا توضیح داده شد و بعضی اعضا در خصوص انباشت پسماند در معابر و کوچه‌ها و باقی ماندن در مدت زمان زیاد نکاتی را متذکر شدند.

این عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران رسیدگی به وضعیت زحمت‌کشان این حوزه را از دیگر مباحثمطرح شده در شورای شهر خواند و گفت: برای بیمه و بازنشستگی و خدمات ارایه شده به این افراد نکاتی ارایه شد و بخشی هم به سلامت ارتباط پیدا می‌کرد که قرار شد توسط کمیسیون سلامت پیگیری شود.

وی تاکید کرد: در کمیسیون عمران موضوعات فنی در باب تولید کود و انرژی از پسماندهای شهری و با هدف تفکیک در مقصد طرح‌هایی ارایه شد است اما هنوز پروژه مشخصی برای این کار انجام نشده است و همچنان به عنوان یک دغدغه برای شورا و شهرداری باقی مانده است.

شاکری با بیان اینکه جمع‌آوری سنتی پسماندها به شکل و شیوه موجود دیگر موضوعیت ندارد، افزود: باید با همکاری معاونت فنی شهرداری و خدمات شهری و معاونت معماری و شهرسازی تدابیری اتخاذ شود که تفکیک زباله‌ها در مجتمع‌ها و بلند مرتبه‌سازی‌ها دیگر به صورت حجیم و مخلوط و به سبک‌های فعلی انجام نشود، چرا که شیوه فعلی بیشتر منظر شهری را دچار مشکل می‌کند.

وی افزود: موضوع تفکیک زباله‌ها باید در سه حوزه ایجاد انگیزه برای مشارکت بخش‌خصوصی، تغییر طراحی‌های شهری در مجتمع‌ها و بلند مرتبه‌سازی‌ها و ایجاد انگیزه و سیاست‌های تشویقی برای شهروندان پیگیری شود.

این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: باید با ایجاد سیاست‌های تشویقی چه به صورت مالی و چه انگیزش‌های شهروندی مشارکت مردم در این موضوع را جلب کنیم تا مقداری به این ساماندهی کمک کنیم.

ارسال نظر