• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 83031

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: دریافت زیرمیزی توسط برخی پزشکان، مردم را آزار می‌دهد اما اگر تعرفه‌ها اصلاح شود، پزشکان ضوابط را رعایت کنند و نظارتها به صورت مشارکتی با نظام پزشکی تقویت شود، مشکل زیرمیزی حل می‌شود.

به گزارشاقتصاد تایمزمحمد آقاجانی در گفت‌وگو با فارس، در مورد پدیده زیرمیزی در جامعه پزشکی، گفت: پدیده دریافت تعرفه غیر متعارف توسط برخی پزشکان مشکلی است که مردم ما را آزار می‌دهد.

وی ادامه داد: برای رفع مشکل زیرمیزی پزشکان که معلول است باید به علت‌های آن پرداخته شود.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: ‌ناکافی بودن سهم سلامت در بودجه‌های کشور و غیرواقعی بودن تعرفه‌های درمانی از علت‌های پیدایش این پدیده است.

آقاجانی افزود: اگر این مسیر اصلاح شود، مشکلات دریافت خارج از تعرفه حل می‌شود. البته برخی پزشکان نیز هستند که از ضوابط تبعیت نمی‌کنند که امیدواریم با نظارت بیشتر، عملکرد این پزشکان نیز اصلاح شود.

وی ادامه داد: حل بنیادی این مشکل از طریق تعامل مثبت وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های تخصصی امکانپذیر است و در این زمینه باید نظارت‌ بر خدمات پزشکی علمی‌تر، جدی‌تر و کارآمدتر شود.

معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: درست است که واقعی شدن تعرفه‌‌های درمانی راهکاری است که سال‌ها گفته ‌شده، اما برای حل مشکل زیرمیزی به دنبال نظارت‌های جدی‌تر هستیم. این پدیده یک معلول است و پرداختن صرفاً به معلول، مشکل را اساسی حل نمی‌کند.

آقاجانی گفت: بنابراین حل بنیادی پدیده زیرمیزی صرفاً به معنی اصلاح سیستم نظارتی و تقویت نظارت نیست بلکه ما از هر دوسو حرکت می‌کنیم، از یکطرف حل بنیادی این پدیده به معنای اصلاح نظام تعرفه و از سوی دیگر به معنی مشارکت سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های تخصصی در نظارت بر اجرای تعرفه‌ها است.

وی افزود: برنامه‌های نظارتی جدیدی در دستور کار داریم که تعامل گسترده برای نظارت بهتر و استفاده از نقش سازمان نظام‌پزشکی برای اعمال این نظارت‌‌ها از جمله این برنامه‌‌ها است.

ارسال نظر