• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 82367

مدیرعامل بیمه آتیه‌سازان حافظ با بیان اینکه مدت زمان پرداخت خسارت درمان به بازنشستگان کشوری در قالب بیمه تکمیلی " سه روز " است، اظهار کرد: در صورت تطبیق مدارک و مراجعه به موقع فرد به شعب بیمه آتیه‌سازان حافظ، ظرف مدت " سه روز " خسارت درمان به بازنشستگان کشوری پرداخت می‌شود.

به گزارشاقتصاد تایمز، افشین مقصودی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد علت دیرکرد در پرداخت خسارت درمان در قالب بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری را ناقص بودن مدارک و دریافت نکردن هزینه بیمه پایه عنوان کرد و گفت: برای دریافت خسارت درمان بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری ابتدا باید هزینه بیمه پایه دریافت شود تا پس از آن مراحل دیگر طی شود.

وی با اشاره به اینکه در حال بررسی میانگین زمان پرداخت خسارت درمان به بیمه‌شدگان در استان‌ها هستیم، عنوان کرد: با بررسی‌های لازم در صددیم بدانیم آیا استانی وجود دارد که مدت زمان پرداخت‌هایش در صورت تطبیق مدارک و مراجعه به موقع فرد بیش از سه روز است یا خیر؟ تا بتوانیم در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهیم.

مدیرعامل بیمه آتیه‌سازان حافظ در مورد ازدحام مراجعه‌کنندگان به شعب بیمه آتیه‌سازان حافظ نیز گفت: این بیمه دارای ۲۰۰ شعبه در سراسر کشور است و روزانه حداقل ۴۰۰۰ نفر در سراسر کشور برای دریافت خسارت درمان به این شعب مراجعه می‌کنند که این میزان بار مراجعات فشار بسیار زیادی بر شبکه بانکی‌ وارد می‌کند.

مقصودی در مورد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری نیز افزود: همه قرارداد‌های بیمه‌ای در سراسر کشور یک ساله است و قرارداد بیمه آتیه‌سازان حافظ نیز با صندوق بازنشستگی کشوری برای تحت پوشش قرار دادن این بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنها از ابتدای تیر ماه سال جاری آغاز تا ابتدای تیرماه سال ۹۳ اعتبار دارد.

ارسال نظر