• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 82356

قبوض عوارض پایدار(عوارض نوسازی، بهای خدمات مدیریت پسماند و عوارض کسب و پیشه) شهر تهران از تاریخ ۲۹مهرماه و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در حال توزیع می باشد.

به گزارشاقتصاد تایمز، از شهرداری تهران، مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران با اعلام این مطلب گفت: قبوض عوارض سال جاری در راستای تحقق در آمدهای پایدار شهرداری تهران توزیع می شود.

مهدی رزمی با اشاره به مشارکت شهروندان و تحقق درآمدهای پایدار شهرداری عنوان کرد: چاپ و توزیع قبوض از تاریخ ۲۹ مهرماه توسط شرکت پست استان تهران از مناطق ۱۶،۱۷، ۹و۱۰ آغاز شده است و به تدریج در سایر مناطق نیز توزیع خواهد شد.

ارسال نظر